הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

חילופי מחזיקים בנכס


עפ"י הוראות החוק פקודת העיריות סעיף 325  וסעיף 326​ חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס, לכן, על כל שינוי שחל בנכס שבחזקתך
יש להודיע לעירייה בכתב ובמועד ניתן לשלוח בדואר: 
אגף ההכנסות ת.ד. 1 פתח תקוה 49100 ולציין מגורים ו/או עסקים ותעשייה.
כמו כן ניתן לשלוח באמצעות פקס:  למגורים:  03-9052540 / לעסקים:  03-9052330
כתובת דואר אלקטרוני-יחידת מגורים: megurim@ptikva.org.il 
כתובת דואר אלקטרוני-יחידת עסקים: Asakim@ptikva.org.il​

כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור לעיל, על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בעירייה . 
לכן חשוב שתמסור הודעה בכתב לעירייה על הפסקת בעלות או החזקה בנכס במועד.


​המסמכים הדרושים להשכרה - דירה/עסק/מבנה תעשייה:

 • שכירות - יש למלא את טופס הודעה על שינוי מחזיקים בנכס 
  ​לצרף לטופס צילום: 
  ​​​​חוזה שכירות מ – 12 חודשים ומעלה.
  צילום ת.ז. של השוכר.
  לחברות בלבד צילום ח.פ./ח.צ. של החברה.
 • חוזה לתקופה קצרה מ – 12 חודשים לא  יטופל וזאת בהתאם לסעיף 326 לפקודות העיריות.
 • הודעת בדבר החזרת נכס לבעלים – בסוף תקופת השכירות חובה על המחזיק ו/או הבעלים לשלוח הודעה בכתב לעירייה בדבר הפסקת השכירות וזאת בהתאם לסעיף 325 לפקודות העיריות. 

שים לב: שוכר ו/או מחזיק בנכס אשר לא העביר הודעה בכתב כאמור לעיל ימשיך להיות מחוייב בארנונה כללית על הנכס עד למועד הודעה בכתב לאגף הגבייה. 

חילופי מחזיקים בנכס