הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

מכר ואישור לטאבו

​להגשת בקשה מקוונות  לאישור לטאבו יש ללחוץ כאן

להגשת בקשה מקוונת לאישור משכנתא – מגורים יש ללחוץ כאן

להגשת בקשה מקוונות לאישור משכנתא – עסקים יש ללחוץ כאן 


בהתאם להוראות סעיף 324​ לפקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיף 1 לתקנות התכנון והבנייה, תשמ"א - 1981, העירייה תעניק תעודה המאשרת,
כי כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס (על אותו נכס) סולקו במזומן  ובמלואם. 
לצורך זה יש לפרוע את כל החובות, כולל היטל השבחה, החלים והמגיעים לעירייה ו/או לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בפתח תקוה, בגין הנכס
הרשום והמבוקש, לתקופת חשבון תקופתי נוסף או עד ה - 31 בדצמבר של אותה שנה, לפי המוקדם שביניהם.

תשלום יתרת החוב ייעשה במזומן או בכרטיס אשראי בלבד.

קבלת התעודה כרוכה בתשלום אגרה, המתעדכנת מעת לעת.
קבלת התעודה תינתן במשרדי אגף ההכנסות יחידת מגורים/ עסקים תוך 30 ימי עבודה  מיום הבקשה למעט מקרים מיוחדים.*

מקרים מיוחדים - דירות גג, דירות מקבלן, דירות פרטיות, דו משפחתי,  קוטג'ים, בניין עד 8 דיירים, דירות מושכרות, מגרשים, עסקים ותעשיה  


המסמכים הדרושים לביצוע העברה בטאבו:

​למגורים ועסקים  

 •  צילום חוזה מכר/חכירה הכולל תאריך מדויק של מסירת החזקה. 
 • נסח טאבו מעודכן או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל,  עדכניים . 
 • צילום ת.ז. או ח.פ/ח.צ  של הקונה .
 • ​צילום חוזה שכירות לתקופה הנוכחית במידה והנכס מושכר. 

צו בית משותפים

 • צילום חוזה מכר / רכישה/ הסכם קומבינציה.
 • נסח טאבו או רישום זכויות בחב' המשכנת או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל מעודכנים . 
 • ​תשריט בית משותף ותקנון בית משותף

 העברת בעלות עפ"י צו ירושה 

 • צו ירושה חתום ע"י בית משפט .
 • נסח טאבו מעודכן או רישום זכויות בחב' המשכנת או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל מעודכנים.
 • ​צילום ת.ז. או ח.פ/ח.צ של הקונה .

העברת בעלות ללא תמורה 

 • תצהיר חתום ע"י המעביר ועו"ד נוטריון (עם תמורה או ללא תמורה).
 • ​תצהיר חתום ע"י המקבל ועו"ד נוטריון( עם תמורה או ללא תמורה).
 • הסכם גירושין חתום ע"י בית משפט ותעודת גירושין.
 • נסח טאבו מעודכן או רישום זכויות בחב' המשכנת או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל מעודכנים.
 • ​צילום ת.ז. או ח.פ/ח.צ של הקונה .

העברה ע"י כונס נכסים

 • צילום חוזה מכר / רכישה .
 • נסח טאבו או רישום זכויות לחברה או חוזה חכירה במ.מ.י   מעודכנים.
 • צו  מינוי ככונס הנכסים החתום ע"י בית המשפט.
 •  אישור חתום ע"י  הוצאה לפועל על מכירת הנכס .
 • ​צילום ת.ז. או ח.פ/ח.צ של הקונה .

אישור לצורך משכנתא

 • נסח טאבו מעודכן או רישום זכויות בחב' המשכנת או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל מעודכנים

מכר ואישור לטאבו