הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

טפסים

טופסמסנן
הוראת קבע אשראי - מקוון
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית - מקוון
רישום מנוי לקבלת שוברים בדוא"ל - מקוון
בקשה לאישור טאבו - מקוון
הוראת קבע - אשראי
הצהרת גימלאי 2021.pdf
תלונות לחלוקת דואר 2018.pdf
בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק
ביטול הוראת קבע.pdf
הודעה על נכס לא ראוי לשימוש
הוראת קבע
בקשה להנחות 2021.pdf
הודעה בדבר שינוי המחזיק בנכס
בקשה להנחה נזקק 2021.pdf
בקשה להנחות 2021.pdf

דואר אלקטרוני עסקים:  Asakim@ptikva.org.il    פקס עסקים: 03-9112115

דואר אלקטרוני מגורים:  megurim@ptikva.org.il  פקס מגורים:  03-9052540

טפסים