הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

טפסים

טופסמסנן
הוראת קבע אשראי - מקוון
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית - מקוון
רישום מנוי לקבלת שוברים בדוא"ל - מקוון
בקשה לאישור טאבו - מקוון
הוראת קבע - אשראי
הצהרת גימלאי 2020.pdf
תלונות לחלוקת דואר 2018.pdf
בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק
ביטול הוראת קבע.pdf
הודעה על נכס לא ראוי לשימוש
הוראת קבע
טופס 1 הנחה בארנונה שנת 2020.pdf
הודעה בדבר שינוי המחזיק בנכס

דואר אלקטרוני עסקים:  Asakim@ptikva.org.il    פקס עסקים: 03-9112115

דואר אלקטרוני מגורים:  megurim@ptikva.org.il  פקס מגורים:  03-9052540

טפסים