הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

אפשרויות תשלום


המועד החוקי לתשלום הארנונה הוא ב- 1 בינואר כל שנה.
תשלומים לאחר 30 ימים מתאריך החיוב, מחויבים בהפרשי הצמדה וריבית  לפי חוק הרשויות המקומיות
(ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם – 1980.

עירית פתח תקווה מאפשרת לך, תושב העיר, לבחור מתוך 4 אפשרויות, את הדרך הנוחה והמתאימה לך לתשלום הארנונה.


תושב נכבד,
לקבלת הודעות במועד, דאג לתיבת דואר מעודכנת ותקינה (עם פרטיך) בכניסת ביתך
תשלום מראש בתחילת שנת הכספים
 

תשלום שנתי 

​מי שמשלם בחודש ינואר את כל הארנונה השנתית (ינואר – דצמבר) בתשלום אחד, נהנה מהנחה בשיעור של  1% מהארנונה ופטור מהצמדה
למדד המחירים לצרכן, אם יחולו במשך השנה, כפוף להוראות כל דין.

תשלומים תקופתיים באמצעות שוברי תשלום

יש באפשרותך לשלם את הארנונה בתשלומים לשיעורין באמצעות השוברים (חשבון תקופתי) הנשלחים לביתך.
את התשלום ניתן לבצע בכל הבנקים המקומיים וכן במשרדי אגף ההכנסות באמצעות כרטיסי אשראי, 
בטלפון: 03-9052292 בימים א' עד ה'  24 שעות ביממה.

תשלום בהוראת קבע

​(הרשאה לחיוב חשבון בבנק) 
כדי להקל על התושבים וכדי לחסוך מהם את הצורך לטפל אחת לחודשיים בתשלום הארנונה, מציעה העירייה לתושבי העיר לשלם את הארנונה
 באמצעות הוראת קבע בבנק, בתשלום חודשי צמוד למדד.
  

בתשלום באמצעות הוראת קבע בבנק, תהנה מהיתרונות הבאים: 

  • הנחה בשיעור 0.7% מכל חשבון תקופתי .
  • חיוב חשבונך בבנק יהיה אחת לחודש, יקל עליך בתשלום החשבונות התקופתיים, יחסוך לך זמן וטרחה וכן ימנע ממך הוצאות מיותרות,
    הכרוכות באי תשלום החשבונות במועדם.
  • חיוב עבור תשלומים שוטפים בלבד, ולא עבור יתרות חוב קודמות.
לכן,  אם עדיין לא הצטרפת להוראת קבע, מלא את הטופס המצורף לחשבון השנתי והחזר אותו לעירייה – כשהוא חתום ע"י הבנק.
​כידוע, הוראת הקבע תכנס לתוקף, מיום אישור, וקליטתה בבנק (רצוי לוודא קליטת ההוראה).

תשלום הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי

  • הנחה בשיעור 0.7% מכל חשבון תקופתי .
  • חיוב חשבונך בבנק יהיה אחת לחודש.
​כידוע, הוראת הקבע תכנס לתוקף, מיום אישור וקליטתה.
עכשיו משתלם בהוראת קבע לשלם! 

אפשרויות תשלום