קול קורא לאומני העיר

קול קורא לאומני העיר

אומני העיר הרוצים לפתוח את ביתם
תאריך: 01/02/2019
אומני העיר המעוניינים לפתוח את ביתם ולהציג את עבודותיהם, מוזמנים להצטרף לאירוע - אומנות בבית.
האירוע יתקיים במהלך סופ"ש בין התאריכים 5-6 לאפריל, מילוי טופס ההרשמה מבטיח את השתתפותכם בפרויקט https://bit.ly/2LTiRKz
בתום ההרשמה נפיץ את רשימת האומנים וכתובתם.