פניה לקבלת מידע (RFI) לשימוש בנכסים עירוניים לשימור

פניה לקבלת מידע (RFI) לשימוש בנכסים עירוניים לשימור

פניה לקבלת מידע (RFI) לשימוש בנכסים עירוניים לשימור
תאריך: 15/08/2019

יזם/בעל עסק

עיריית פתח תקוה פונה בבקשה לקבלת מידע  בנוגע להיתכנות שימוש ותפעול נכסים לשימור, בהתאם לרשימה בפרסום באתר העירייה. העירייה מעוניינת כי בנכסים ייעשו שימושים מסחריים וציבוריים בתחום התרבות, הנוער וכל תחום ציבורי אשר יכול לייחד ולהגשים את המורשת במבנה ההיסטורי.

בכפוף לדרישות הפנייה לקבלת מידע (RFI), המפורסמת באתר העירייה.
את המענה ניתן להגיש עד ליום 03/10/2019

לחץ כאן לכל הפרטים