שינויים בתנועה - רח' עזרא ונחמיה

שינויים בתנועה - רח' עזרא ונחמיה

תאריך: 15/05/2019
החל מיום ראשון ה-13.5.19 ולמשך כ-3 שבועות כל יום מהשעה 08:00 בבוקר ועד 17:00 בצהריים ייחסם רחוב עזרא ונחמיה עקב עבודות תשתית.

מצ"ב מסלולי נסיעה חלופיים
 • קו 99 לעמישב:
  ייסע במסלול המקורי עד רחוב עד"ש שפיק/קהילת שיקגו, ימינה לקהילת שיקגו, שמאלה לבגין, שמאלה לעזרא ונחמיה, ימינה לטבריה והמשך
  למסלול המקורי.

 • קו 99 לתחנה מרכזית:
  ייסע במסלול המקורי עד טבריה/עזרא ונחמיה, שמאלה לעזרא ונחמיה, ימינה לבגין, ימינה לקהילת שיקגו, שמאלה לעד"ש שפיק והמשך למסלול המקורי.

 • קו 99 (סיבובי) - אין שינוי במסלול הנסיעה. 

 • תחנות מבוטלות:
  32477 - מרכז שיטור/עזרא ונחמיה
  32475 - עד"ש שפיק/קופ"ח
  32474 - עד"ש שפיק/שבט לוי
  32473 - עד"ש שפיק/קופ"ח
  32478 - מרכז שיטור/עזרא ונחמיה