תכנית ייחודית לקידום סטודנטים יוצאי אתיופיה

תכנית ייחודית לקידום סטודנטים יוצאי אתיופיה

תכנית לימודים ייחודית ליוצאי העדה האתיופית
תאריך: 10/06/2019

תכנית ייחודית לקידום סטודנטים יוצאי אתיופיה להשכלה
גבוהה באוניברסיטה הפתוחה במכללת העיר פתח תקוה
לימודים לתואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה במכללת העיר פתח תקוה.
אם גם אתם רוצים להגשים את החלום ולרכוש השכלה גבוהה, בואו לשמוע שזה אפשרי.
מפגש מידע יתקיים ביום שלישי 18.6.19 בשעה 18:00
במכללת העיר פתח תקוה ברח' שחם 64, פתח תקוה. 
לאישור השתתפות 03-9271684