רכב היברידי אינו פטור מתשלום אגרת חנייה בחנייה מוסדרת

רכב היברידי אינו פטור מתשלום אגרת חנייה בחנייה מוסדרת

רכב היברידי
תאריך: 12/06/2019

​רכב היברידי 

חניית רכבי היברידי אינו פטור מתשלום אגרת חניה בחנייה מוסדרת , כחול לבן.

חוק עזר עירוני אינו פוטר , רכב היברידי מתשלום בחנייה מוסדרת בכחול לבן.

אשר על כן מועצת העיר ביטלה את האפשרות של חניית רכב היברידי בכחול לבן ללא תשלום אגרת חנייה.
רכב היברידי הנושא תו תושב פתח תקוה פטור מתשלום אגרת החנייה במסגרת הפיילוט.

הטבה חינם לתושבי פתח תקוה בחנייה מוסדרת בכחול לבן.
אכיפת כלי רכב היברידי , בכחול לבן שלא שילמו את אגרת החנייה תחל 01.07.19.