תפילות יום הכיפורים

תפילות יום הכיפורים

תפילת יום הכיפורים
תאריך: 07/10/2019

תפילות יום הכיפורים 

מרכז ידידיה - ערב יום כיפור 

רח' רוטשילד 85 , בחדר האוכל
17:10 - הזכרת נשמות ונעילה
18:10 - כל נידרי
שמואל - 050-6221478


ביה"ס פיקא - לדוברי רוסית 

רח' סעדיה גאון
18:10 - כל נידרי - ערב יום כיפור
08:00 - שחרית - יום כיפור
הרב חיים בריסק - 052-6951400

מתנ"ס עולמות 

רח' שולזינגר
3 מניינים - 2 אולמות ואולם הספורט
18:10 - כל נידרי - ערב יום כיפור
08:00 - שחרית - יום כיפור
ישראל - 054-6770993
חנוך - 050-6995959

מתנ"ס בן חור, אם המושבות - ערב יום כיפור 

רח' בן חור 8
16:25 - מינחה
17:40 - נעילה
18:10 - כל נדרי
אלחנן - 054-626993