דגשים לסידורי בטיחות אש במגדל מגורים

דגשים לסידורי בטיחות אש במגדל מגורים

דגשים לסידורי בטיחות אש במגדלי מגורים
תאריך: 05/11/2019
סידורי בטיחות אש בבניין הם בעלי חשיבות עליונה להצלת חיים בעת אירוע שריפה או אירוע חירום. 
כל דייר נדרש בבניין בו הוא גר לוודא ולהבטיח כי האמצעים תקינים, הציוד נגיש וקיימים נהלים וסידורי בטיחות.
לנוחיותכם, אנו מצרפים את עיקרי הנושאים, האמצעים והציוד שחשוב להקפיד לבדוק המומלצים ע"י כבאות והצלה.     

שימו לב לנושאים הבאים:
  • רחבת היערכות לכיבוי אש צריכה להיות מסומנת ומשולטת כדין, נגישה ופנויה מכל מכשול.
  • דרכי מוצא מהבניין ודרכי מילוט צריכים להיות נגישים ופנויים מכל מכשול ומוכרים לדיירי הבניין.
  • מערכת כריזה בחירום נגישה ותקינה, את המערכת יש לבדוק אחת לשישה חודשים.
  • תאורת חירום, תקינה, גלויה, מסומנת ומשולטת. יש לבדוק את תאורת החירום אחת לשישה חודשים. 
  • דלתות אש וידיות בהלה, לוודא שהם במצב תקין, מחזיר שמן תקין ובמצב סגור. למעט מנגנון המאפשר מצב "פתוח נורמאלי".
  • פיר שחרור עשן ופתחי אוורור פתוחים, נגישים ופנויים מכל מכשול.
  • יש לוודא הימצאות מפתח עבור פיקוד כבאים בסמוך למעלית בקומת קרקע.
  • חשוב לוודא הימצאות תקינה של ברז כיבוי, ברז דחיסה, זרנוק כיבוי, מזנק כיבוי, מתזים – מערכת כיבוי אוטומטית במים (ספרינקלרים), גלגלון ומטפה.
  • מערכת גילוי עשן במצב תקין.
  • ארונות חשמל תקינים ונקיים מחפצים מיותרים. 

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם