קרן פרס בראשית

קרן פרס בראשית

קרן פרס בראשית לשנת 2020
תאריך: 14/11/2019
תושבים ותושבות יקרים אנו מחפשים ממליצים על מועמדים לפרס בראשית לשנת 2020  
פרס בראשית מטפח את הזהות היהודית, מעורר גאווה  
יהודית , ומעלה על נס את הכישרונות וההישגים של העם היהודי   
באמצעות הוקרה לאנשים על הישגיהם המקצועיים,   
מחויבותם לערכים יהודיים ותרומה לשיפור העולם.   
לפרטים ושאלות יש לכתוב ל-   

הקריטריונים לקבלת הפרס:
  • זכייה בהצלחה בינלאומית שזכתה לפרסום בתחומם המקצועי
  • העלאת תרומה חיובית לאנושות באמצעות פעילות חברתית, שירות לציבור או פילנתרופיה
  • הפגנת גאווה בזהותם היהודית וזיקה/מחוייבת לקהילה היהודית ו/או למדינת ישראל

לאתר פרס בראשית