פתח תקוה תעמוד בת"י 5281 לבנייה ירוקה

פתח תקוה תעמוד בת"י 5281 לבנייה ירוקה

תאריך: 31/12/2019
על פי החלטת ועדת המשנה לתכנון ולבנייה מיום 28.11.19, החל מ-1.1.2020 הבניה בפתח תקוה תהיה על פי ת"י 5281 לבניה ירוקה.
בהחלטה זו מצטרפת פתח תקוה לערי פורום ה-15 אשר התחייבו על נקיטת צעדים להפחתת גזי החממה והתמודדות עם שינויי האקלים.
תקן הבניה הירוקה הינו כלי לעידוד בנייה איכותית יותר ומתקדמת יותר אשר תוצאותיה באות לידי ביטוי בחיסכון כלכלי משמעותי ברמת האזרח והמשק, להטבת איכות חיי התושב ובריאותו.
התועלות הכלכליות לתושב באות לידי ביטוי בחיסכון בהוצאות  חשמל ומים, בתחזוקת הבניין ובעלויות תפעוליות.
התועלות הכלליות לכלל המשק הן צמצום הביקושים מרשת החשמל, חיסכון בהוצאות ציבוריות לטיפול במפגעים סביבתיים כמו ניהול נגר עילי ומיתון אי החום העירוני וחיסכון בהוצאות ציבוריות בתחום הבריאות מאחר ובניה ירוקה נחשבת בריאה יותר.

הדרישה לעמידה בתקן תוטמע בהליך הרישוי של הבקשות שיפתחו החל מ-1.1.2020 בהתאם לטבלה המצורפת, כדלקמן:
1. תנאי להיתר - פתיחת בקשה במכון התעדה והיקשרות עם מלווה בניה ירוקה.
2. תנאי לתחילת עבודות - אישור שלב א' של מכון
    ההתעדה לכך שהמבנה תוכנן באופן שמאפשר לו לעמוד בת"י 5281.
3. תנאי לתעודת גמר - הגשת אשור שלב ב' ממכון ההתעדה המאשר שהמבנה נבנה בהתאם לתקן.

​שימוש/ייעוד
​גודל המבנה המבוקש (שטח ברוטו)
עמידה בתקן​
​מבני מגורים
רבי קומות (מ-9 קומות או מ-13 מ' כולל)​כוכב אחד ​
​משרדים ותעסוקה
​בניה עד 20,000 מ"ר

בניה מעל 20,000 מ"ר
כוכב אחד

שני כוכבים​

​מבני אכסון תיירותי
בניה עד 6,000 מ"ר

בניה מעל 6,000 מ"ר​
כוכב אחד

שני כוכבים
​מבני בריאות
בתי חולים - בניה מעל 2,000 מ"ר​​כוכב אחד
​מבנה שבו עירוב שימושים
השימוש העיקרי בעל השטח הגדול יותר, הוא שיקבע את תחולת ההוראות.​