רישום לתיכון

רישום לתיכון

תאריך: 29/01/2020

​בבתי הספר העל יסודיים לשנת הלימודים תשפ"א
בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 5 תשכ"ט 1969) בוגרי כיתות ט' בשנה"ל תש"פ חייבים ברישום בבתי הספר העל יסודיים הנתונים לפיקוח משרד החינוך.

מועדי הרישום:

 • יום שישי ב' בניסן תש"ף 27.3.20 בין השעות: 8:30-13:00 בבוקר
 • יום ראשון ד' בניסן תש"ף 29.3.20 בין השעות: 15:00-18:00 אחה"צ
 • יום שני ה' בניסן תש"ף 30.3.20 בין השעות: 15:00-18:00 אחה"צ
 • יום שלישי ו' בניסן תש"ף 31.3.20 בין השעות: 15:00-18:00 אחה"צ

הרישום יערך בבתי הספר העל יסודיים

רשימת בתי הספר

הרישום לתיכוניים הוא על פי חטיבות הביניים המזינות כדלהלן:

 • שש שנתי אחד העם - בוגרי חט"ב אחד העם השש שנתי + כיתת מחוננים מחט"ב רשיש
 • שש שנתי י.ח. ברנר - בוגרי חט"ב ברנר + בוגרי חט"ב פיינשטיין
 • שש שנתי ד.בן גוריון - בוגרי חט"ב בן גוריון + בוגרי חט"ב עלומים
 • שש שנתי גולדה מאיר - בוגרי חט"ב גולדה מאיר
 • שש שנתי יצחק שמיר - בוגרי חט"ב אחד העם רמת ורבר
 • תיכון הרב תחומי ב' פתח תקוה - בוגרי חט"ב בן צבי + בוגרי חט"ב רשיש ללא כיתות המחוננים

רישום למגמות אזוריות

תלמידים שהתקבלו למגמות על אזוריות יירשמו לתיכון כפי שמפורסם במדריך הרישום ובאתר מינהל החינוך.

תיכונים ממלכתיים - רישום על אזורי

 • בית הספר הרב תחומי א' פתח תקוה - רח' רמז 38, קרית אלון
 • תיכון טכנולוגי נעמת - רח' קפלן 42
 • גן ונוף - רחוב שרעבי 3

מסמכים הנדרשים בעת הרישום

1. תעודת מחצית ראשונה של כיתה ט' משנה"ל תש"ף ותעודה של כיתה ח' משנה"ל תשע"ט.
2. תעודת זהות וספח בו רשום התלמיד/ה לקביעת מקום מגורים
3. שתי תמונות פספורט

פרטים נוספים בחוברת הרישום