הנחיות התו הסגול

הנחיות התו הסגול

הנחיות התו הסגול
תאריך: 27/04/2020

בימים אלו אנו נערכים לחזרה מדורגת לשגרה.
מצ"ב הנחיות מפורטות לעסקים ולבעלי החנויות בנושא "תו סגול". אנא קראו בעיון. 

במסגרת התיקון האחרון בתקנות לשעת חירום, ניתן להפעיל עסקים שונים בתנאי שבעל העסק חותם על הצהרה לעמידתו בתנאים שנקבעו בתקנות. 


1. חובה לפעול עפ"י הדרישות המופיעות בדף המידע
2. הפעלת עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב לעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שתטופל בהתאם לחוק.


תו סגול לחנויות מסחר

תו סגול למקומות עבודה