חיסונים בהנחיית משרד הבריאות במטרה למנוע תחלואות נוספות בפתיחת החורף

חיסונים בהנחיית משרד הבריאות במטרה למנוע תחלואות נוספות בפתיחת החורף

תאריך: 24/06/2020
על פי הנחיית משרד הבריאות , ובמטרה למנוע תחלואות נוספות מקיימת חברת פמי בריאות מספר מרכזי השלמת חיסונים להשלמת חיסוני שגרה עבור תלמידים שלא
ביצעו את החיסון בשנת הלימודים.

להרשמה לאחד המוקדים באזור מגורך, עבור תלמידים המסיימים את  כיתות א' ב' ח' 

לחץ כאן

להרשמה לאחד המוקדים באזור מגורך עבור ילדי הגן העולים לכיתה א' 

לחץ כאן