עדכוני קורונה

עדכוני קורונה

עדכוני קורונה בעיר
תאריך: 06/09/2020

​להלן עדכוני הקורונה בעיר

​תאריך | שעת ההודעה
שם המקום​פרוט ההודעה​
​6.9.20 | 08:00
בית הספר בית יעקב​​בבית הספר בית יעקב גני הדר ברחוב מנחת שלמה 1, התגלתה תלמידה חולת קורונה מאומתת. הייתה לאחרונה ב 1/9 תלמידות כיתה ח1 קפסולה ב׳ והמורה ייכנסו עד ה 15/9 כולל, אחים ואחיות של ילדי כיתה לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים למשך 3 ימים, אישור חזרה יינתן על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​6.9.20 | 08:30
​תיכון למרחב בנות
​בבית ספר תיכון למרחב בנות ברחוב נורדאו, התגלו 3 תלמידות מאומתות מכיתות ח'2, ח'4 ו ט'2.
פעם אחרונה בבית הספר ב 1/9 תלמידי הכיתות והמחנכות ייכנסו לבידוד עד ה 15/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים למשך 3 ימים, אישור חזרה יינתן על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​6.9.20 | 14:00
​בית ספר אור חיה
​בבית ספר אור חיה ברחוב שפינצק 17, התגלו 2 תלמידות מאומתות היום, מכיתה ג'1 וכיתה ה'1. 
פעם אחרונה בבית ספר ב 2/9.
תלמידות הכיתות והצוות ייכנסו לבידוד עד ה 16/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​6.9.20 | 15:20
​גן כליל החורש 
​בגן כליל החורש ברחוב דרך ירושלים 43, התגלה ילד מאומת. 
פעם אחרונה בגן ב 3/9.
ילדי הגן וצוות הגן ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל. צהרון לא יפעל באותם ימים.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה8/9 כולל.
חזרה ב 9/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​6.9.20 | 16:00
​תיכון שש שנתי
​בתיכון שש שנתי ברחוב יצחק שמיר, התגלו 2 תלמידים מכיתה יא'4.
פעם אחרונה בבית הספר ב 6/9 (יצאו לבידוד בגלל האירוע הקודם).
התלמידים שבבידוד יישארו עד ה 20/9 כולל ותלמידים נוספים שהיו איתם במגע ייכנסו לבידוד עד ה20/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​6.9.20 | 16:30
​בית ספר מורשה בנים
בבית הספר מורשה בנים ברחוב עדש שפיק 7, התגלה מורה חולה קורונה מאומת. היה לאחרונה ב 1/9 בבית הספר ו׳3 קפסולה א' ו-ב'  ייכנסו לבידוד עד ה 15/9 כולל.
6 מורים היו במגע עם המורה ב 30/8 וייכנסו לבידוד עד ה 13/9 כולל.
4 מורים היו במגע עם המורה ב 31/8 וייכנסו לבידוד עד ה 14/9 כולל.
שכבות א'-ב'-ג' וכיתה ד' 1,2,3 (כיתה ד'4 לא תחזור) יחזרו ללמוד מחר ה 7/9.
אחים ואחיות של ילדי בית הספר שנמצאים בבידוד, לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 8/9 כולל. אישור חזרה ללימודים יינתן על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקת קורונה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל קורונה עירייה: 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות הן מצילות חיים.
​6.9.20 | 17:45
​גן רביבים
​תיקון
בגן רביבים ברחוב טולדנו 16, התגלתה ילדה מאומת. 
פעם אחרונה בגן ב 3/9 .
ילדי הגן וצוות הגן ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל. צהרון לא יפעל באותם ימים.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 8/9 כולל.
חזרה ב 9/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​6.9.20 | 18:30
​בית ספר שובו מעורב 
​בבית ספר שובו מעורב ברחוב  פוחס, התגלה תלמיד מאומת מכיתה ב'.
פעם אחרונה בבית הספר ב 3/9.
כל כיתת ב' והמורה שבאו במגע עם התלמיד ייכנסו לבידוד עד 17/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה8/9 כולל.
חזרה ב 9/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​6.9.20 | 19:00
​תיכון בן גוריון
​בתיכון בן גוריון ברחוב איתן ליבני 1, התגלה תלמיד מאומת מכיתה יב'10 קפסולה א
פעם אחרונה בבית הספר ב 1/9.
תלמידי הקפסולה, המחנך ו 10 וילדים נוספים מהשכבה שבאו במגע עם התלמיד ייכנסו לבידוד עד 15/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​6.9.20 | 20:30
​בית ספר הוברמן
​בבית ספר הוברמן ברחוב הוברמן 8, כיתה א'3, התגלתה תלמידה מאומתת היום בערב.
פעם אחרונה בבית הספר ב 3/9
תלמידי כיתה א'3 וצוות המורים שלימד בכיתה, תלמידי הקפסולה של א'3 בצהרון וצוות המדריכים של הקפסולה, ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 8/9 כולל.
חזרה ב 9/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​7.9.20 | 07:00
​בית ספר עמל א'
​בבית ספר עמל א' ברחוב דוד רמז 38, התגלה מורה חולה.
פעם אחרונה בבית ספר ב 3/9.
תלמידי כיתות י'4 ו י'6 ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל.
חלק מצוות שכבה י' שנפגש איתו ב 1/9 ייכנס לבידוד עד ה 15/9 כולל 
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 8/9 כולל.
חזרה ב 9/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​7.9.20 | 07:00
​בית ספר פיינשטיין
​בבית ספר פיינשטיין ברחוב ישראל ישעיהו, התגלה מורה חולה.
פעם אחרונה בבית ספר ב 4/9.
תלמידי כיתות ז'4 ו ז'1 סקול ועוד מספר מורים שהיו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 18/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 9/9 כולל.
חזרה ב 10/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​7.9.20 | 08:00
​גן פרפרים
​בגן פרפרים ברחוב מינץ 29, נוכחה ילדה מאומתת נוסף על האבא. 
פעם אחרונה בגן ב 4/9.
לילדי הגן וצוות הגן הבידוד יוארך עד ה 18/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​7.9.20 | 07:45
תיכון ברנר
​בתיכון ברנר בישראל ישעיהו, התגלתה תלמידה מכיתה י'2 קפסולה ב'.
פעם אחרונה בבית ספר ב 6/9.
תלמידי הקפסולה וצוות המורים ייכנסו לבידוד עד ה 20/9.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה  10/9 כולל.
חזרה ב 11/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​7.9.20 | 11:00
​גן אחווה
​בגן אחווה ביוספסברג 10, נכחה ילדה מאומתת. 
פעם אחרונה בגן ב 4/9.
ילדי הגן וצוות הגן ייכנסו לבידוד עד ה 18/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה  9/9 כולל.
חזרה ב 10/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​7.9.20 | 11:00
​בית ספר אמיר
​בבית ספר אמיר ברחוב המגינים, התגלתה תלמידה מאומתת בחוג התעמלות אומנותית.
פעם אחרונה בחוג ב 3/9.
כל בנות החוג שבאו במגע עם התלמידה ייכנסו לבידוד עד 17/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 8/9 כולל.
חזרה ב 9/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​7.9.20 | 11:00
​גן הנחל (מעיין החינוך התורני)
​בגן הנחל (מעיין החינוך התורני) ברחוב הנחל 2, התגלתה גננת מאומתת.
פעם אחרונה בגן ב 1/9.
כל ילדי הגן והצוות שבאו במגע עם הגננת ייכנסו לבידוד עד 16/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​7.9.20 | 12:20
​בית ספר דרך ישרים
​בבית ספר דרך ישרים ברחוב טרומפלדור 64, התגלה תלמיד מכיתה ה'1 קפסולה 1.
פעם אחרונה בבית ספר ב 3/9.
תלמידי הקפסולה וצוות המורים ייכנסו לבידוד עד ה 17/9.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה  8/9 כולל.
חזרה ב 9/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​7.9.20 | 18:30
תיכון רננות
​בתיכון רננות ברחוב יהודה הנשיא 24, התגלתה תלמידת כיתת ט'1 חולת קורונה מאומתת. הייתה לאחרונה ב 1/9 תלמידות כיתה ט'1 והמחנכת ייכנסו לבידוד עד ה 15/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​7.9.20 | 22:15
​תיכון ברנר
​תיכון ברנר ברחוב ישראל ישעיהו, התגלתה תלמידה מכיתה י'4 קפסולה ב'.
פעם אחרונה בבית ספר ב 6/9.
תלמידי הקפסולה וצוות המורים ייכנסו לבידוד עד ה 20/9.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה  10/9 כולל.
חזרה ב 11/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​7.9.20 | 22:20
​בית ספר מעוף
​בית ספר מעוף ברחוב הרב יאיר חפוטא 2, התגלתה מורה חולה.
פעם אחרונה בבית ספר ב 4/9.
מכיוון שהייתה במגע עם רוב המורים, כיתות בית הספר לא ייפתחו מחר.
מחר בבוקר תעשה הערכת מצב ויצאו הנחיות לתלמידים ולסגל. 
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​7.9.20 | 23:30
​בית ספר מורשה בנים
​בבית ספר מורשה בנים, התגלתה סייעת צהרונית חולה.
פעם אחרונה בצהרונית ב 3/9.
ילדי הצהרונית מכיתות א' ב' ו-ג' ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​8.9.20 | 07:15
​גן כנרת
​בגן כנרת ברחוב ברוריה 1, התגלה הורה שהיה ביום הסתגלות ב 1/9 חולה קורונה.
הילדים של הגן, ההורים והסגל שהיו באותו זמן בגן ייכנסו לבידוד עד ה 15/9
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​8.9.20 | 11:00
​גן בנות חיל רבקי
ב​גן בנות חיל רבקי (מוסדות בוקר) בדרך מנחם בגין פינת צפת, התגלתה סייעת חולה מאתמול.
פעם אחרונה בגן ב 4/9
ילדי הגן והצוות ייכנסו לבידוד עד ה 18/9.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​8.9.20 | 12:20
​צהרונית בגן עפרן כחול
​צהרונית בגן עפרן כחול ברחוב שפרינצק 21.
פעם אחרונה בבית ספר ב 3/9.
ילדי הצהרון וצוות הצהרון ייכנסו לבידוד עד 17/9.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​8.9.20 | 13:15
​צהרונית גן בגן עפרן כחול
​צהרונית גן בגן עפרן כחול ברחוב שפרינצק 21.
פעם אחרונה בגן ובצהרון ב 3/9
ילדי הגן, צוות הצהרון וצוות הגן ייכנסו לבידוד עד 17/9.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​8.9.20 | 13:15
​בית ספר מעלות חיים
​בבית ספר מעלות חיים ברחוב אונטרמן, התגלתה תלמידה מאומתת.
פעם אחרונה בבית הספר 3/9
כל ילדי הקפסולה שבאו במגע עם התלמידה ייכנסו לבידוד עד 17/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​8.9.20 | 13:15
​בית ספר אהוד מנור
​בית ספר אהוד מנור ברחוב בן חור 14, התגלתה תלמידה מאומתת מכיתה ו'2 קפסולה א' תאנה.
פעם אחרונה בבית ספר ב 4/9.
תלמידי הקפסולה וצוות המורים שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 18/9, כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 9/9 כולל.
חזרה ב 10/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד שנחשף נמצא בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​8.9.20 | 14:00
​חטיבת ביניים בן צבי
​בחטיבת ביניים בן צבי ברחוב רחל המשוררת 15, התגלתה תלמידה חולה.
פעם אחרונה בבית ספר ב 31/7 בקורס מש"צים.
חניכי הקורס ייכנסו לבידוד עד ה 14/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​8.9.20 | 15:15
​גן לילך
​עדכון
בגן לילך ברחוב אבינעם ילין 2, התגלתה ילדה מאומתת. 
פעם אחרונה בגן ב 3/9 בנוסף ילד וסייעת שפעם אחרונה היו ב 6/9.
הבידוד של ילדי הגן וצוות הגן יוארך עד ה 20/9 כולל. צוות הצהרון ייכנס לבידוד עד ה 17/9
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​8.9.20 | 15:40
​בית ספר במעלה אדר
​בבית ספר במעלה אדר ברחוב יונה 74 בכיתת יב' בנים, התגלה תלמיד מאומת. 
פעם אחרונה בבית ספר ב 3/9.
תלמידי הכיתות והצוות ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​8.9.20 | 21:00
​בית ספר מעלות חיים
​בבית ספר מעלות חיים ברחוב  אונטרמן, התגלתה מורה מאומתת.
פעם אחרונה בבית הספר ב 3/9.
כל כיתת ג שבאו במגע עם המורה ייכנסו לבידוד עד 17/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טתלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 07:10
​בית ספר אורי אורבך
​בבית ספר אורי אורבך ברחוב שולזינגר 11, התגלתה בכיתה א'5 תלמידה מאומתת.
פעם אחרונה בבית ספר ב 3/9.
תלמידי הכיתה והצוות ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 08:45
​גן פו הדוב
​בגן פו הדוב ברחוב הרב בלוי 28, התגלתה סייעת חולה ב 8/9 מקבוצה 0-3 תינוקות וקטנים.
פעם אחרונה בגן ב 3/9.
קבוצת תינוקות וקטנים והצוות שהיה איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל. 
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 09:15
​בת ספר נאות מרגלית
​בבית ספר נאות מרגלית ברחוב שלום דורני 3, התגלתה תלמידה מאומתת מכיתה ו' בנות.
פעם אחרונה בבית ספר ב 2/9.
תלמידי הכיתה וצוות ההוראה שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 16/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 09:20
​בית הספר עמיטל
​בבית הספר עמיטל ברחוב ישעיהו משורר 27, התגלתה תלמידת כיתה ג'4 חולת קורונה מאומתת. הייתה לאחרונה ב 3/9. תלמידי כיתה ג'4 קפסולה 2, הקפסולה והמורים (4) ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 10:10
​בית ספר בר לב
​בבית ספר בר לב ברחוב זיכרון יעקב 50, התגלה היום תלמיד מאומת מכיתה ב'2.
פעם אחרונה בבית ספר ב 3/9.
תלמידי הכיתה וצוות המורים שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 17/9, כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
בריאות לכולם.
​9.9.20 | 11:00
חטיבת ברנר
​בחטיבת ברנר ברחוב עין גנים, התגלתה תלמידה  מאומתת.
פעם אחרונה בבית הספר ב 7/9 מכיתה ט'2 קפסולת פז.
כל התלמידים וצוות המורים שבאו במגע עם התלמידה ייכנסו לבידוד עד 21/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 12/9 כולל.
חזרה ב 13/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 11:30
​בית ספר גן ונוף
​בית ספר גן ונוף ברחוב שרעבי 3, התגלתה תלמידה מאומתת מכיתה ט'2 קפסולה א'.
פעם אחרונה בבית ספר ב 3/9.
תלמידי הכיתה וצוות ההוראה שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 11:45
​תיכון שש שנתי
​בתיכון שש שנתי ברחוב יצחק שמיר וברחוב האחים בכר 3, התגלתה תלמידה מאומתת מכיתה יא'2 קפסולה B.
פעם אחרונה בבית ספר ב 3/9.
תלמידי הכיתה וצוות ההוראה שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 13:00
​תיכון שש שנתי
בתיכון שש שנתי ברחוב יצחק שמיר וברחוב האחים בכר 3, בעקבות תחלואה מרובה של תלמידי שכבת יא' ובידוד רב של מורי בית הספר, לאחר התייעצות עם מנהלת בית הספר והגורמים הרלוונטים הוחלט ש:
כלל שכבת יא' תעבור ללמידה מרחוק החל ממחר יום חמישי ה 10/9 ועד לאחר חופשת ראש השנה.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 13:00
​בית ספר יסודי דרכי נעם
​בבית ספר יסודי דרכי נעם ברחוב אמסטרדם, התגלה תלמיד מאומת מכיתה ו'2.
פעם אחרונה בבית ספר ב 7/9.
תלמידי הכיתה והצוות שבא במגע עם התלמיד ייכנסו לבידוד עד ה 21/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 12/9 כולל.
חזרה ב 13/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 13:00
​גן סהר
​בגן סהר ברחוב רחל המשוררת 8, התגלתה תלמידה מאומתת.
פעם אחרונה בגן ב 2/9.
תלמידי הגן וצוות ההוראה שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 16/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 13:10
​גן נרקיס
​בגן נרקיס ברחוב נס ציונה 3, התגלתה סייעת מהצהרון מאומתת.
פעם אחרונה בגן ב 2/9.
ילדיי הצהרון וצוות הצהרון  ייכנסו לבידוד עד ה 16/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 14:30
​מעון בעש״ט
​במעון בעש״ט בדרך מנחם בגין 121, התגלתה מטפלת חולת קורונה מאומתת. הייתה  לאחרונה ב 4/9. כיתת המעון וצוות המעון ייכנסו לבידוד עד ה 18/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 14:00
​בית ספר יסודי עין גנים
​בבית ספר יסודי עין גנים ברחוב עין גנים, התגלה תלמיד מאומת מכיתה ב'2.
פעם אחרונה בבית ספר ב 6/9.
תלמידי הכיתה בה לומד התלמיד, כיתות ב'1, ב'2, ב'3 מהצהרון והצוות שבא במגע עם התלמיד ייכנסו לבידוד עד ה 22/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 11/9 כולל.
חזרה ב 12/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20
​בית ספר מעוף
​בבית ספר מעוף ברחוב יאיר חפוטא, התגלתה מורה  מאומתת.
פעם אחרונה בבית הספר ב 7/9.
תלמידי כיתה י"ב'2 ו-י"ב'3 שבאו במגע אחרון ב 6/9 ייכנסו לבידוד עד ה 20/9 כולל.
תלמידי כיתות ט'1, ט'2, י'1 ו-י"ב'1 שבאו במגע אחרון ב 7/9 ייכנסו לבידוד עד ה 21/9 כולל.
בית הספר יסגר.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 13/9 כולל.
חזרה ב 14/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 16:30
​גן נאות מרגלית
​בגן נאות מרגלית ברחוב שלום דורני 2, התגלתה סייעת מאומתת.
פעם אחרונה בבית ספר ב 7/9.
תלמידי הגן וצוות ההוראה שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 21/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 12/9 כולל.
חזרה ללימודים תתאפשר ביום ראשון 13/9 לאחר קבלת אישור חזרה על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 21:10
​בית ספר למרחב בנות
​בבית ספר למרחב בנות ברחוב נורדאו, התגלתה תלמידה מאומתת נוספת מכיתה א'4 טובה.
פעם אחרונה בבית הספר ב 4/9.
לתלמידי הכיתה וצוות ההוראה יוארך הבידוד עד ה 18/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​9.9.20 | 22:25
​גן חובה נאות מרגלית
​בגן חובה נאות מרגלית, גילאים 5-4, ברחוב שלום דורני 2, התגלתה תלמידה מאומתת.
פעם אחרונה בגן ב 3/9.
תלמידי הגן וצוות ההוראה שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 00:20
​בית ספר נווה אברהם
​בית ספר נווה אברהם ברחוב מרדכי בצ'איב 1, התגלתה היום תלמידה מאומתת מכיתה ה'4 קפסולה אדומה (הקבוצה השנייה).
פעם אחרונה בבית ספר ב 4/9.
תלמידי הקפסולה וצוות המורים שבאו במגע עם התלמידה המואמתת ייכנסו לבידוד עד ה 18/9, כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 07:00
​תיכון ברנר
​בתיכון ברנר ברחוב ישראל ישעיהו 27, התגלתה תלמידת כיתה י"ב'7 חולת קורונה מאומתת. הייתה  לאחרונה ב 6/9 תלמדי כיתה י"ב'7 קפסולה א׳ והמורה ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 08:00
ב​ית ספר עמל א'
​בבית ספר עמל א' ברחוב רמז, התגלה תלמיד מאומת מכיתה י'5
פעם אחרונה בבית ספר ב 7/9.
כל תלמידי י'5 והצוות שבא במגע עם התלמיד ייכנסו לבידוד עד ה 21/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד 12/9 כולל.
חזרה 13/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 08:30
​מעון בעש"ט
​במעון בעש"ט ברחוב מנחם בגין 117, התגלתה ילדה חולת קורונה מאומתת. הייתה לאחרונה ב 4/9 ילדי כיתת המעון והצוות ייכנסו לבידוד עד ה 18/7 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 08:50
תיכון בית יעקב
בתיכון בית יעקב ברחוב סעדיה גאון 15, התגלתה תלמידה מאומתת מכיתה י"ב'2 והקבצה א'2 אנגלית.
פעם אחרונה בבית ספר ב 7/9.
תלמידי הכיתה, ההקבצה וצוות ההוראה שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 21/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 12/9 כולל. 
חזרה ללימודים תתאפשר ביום ראשון 13/9 לאחר קבלת אישור חזרה על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 09:00
​גן צוקית
​בגן צוקית ברחוב בן גוריון, התגלתה גננת חולה מאומתת.
פעם אחרונה בגן בתאריך 8/9.
ילדי הגן והצוות שבא במגע עם הגננת ייכנסו לבידוד עד ה 22/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 13/9 כולל.
חזרה ב 14/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 09:00
בית ספר בית יעקב
​בבית ספר בית יעקב ברחוב סעדיה גאון 10, התגלתה תלמידה מאומתת מכיתה ז'1 קפסולה ב'.
פעם אחרונה בבית ספר ב-9/9.
תלמידי הכיתה וצוות ההוראה שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 23/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 13/9 כולל. 
חזרה ללימודים תתאפשר ביום רביעי 14/9 לאחר קבלת אישור חזרה על ידי חמ"ל הקורונה של העיריה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 09:25
​בית ספר הס
​בבית ספר הס ברחוב שפירא 44, התגלתה תלמיד מאומת מכיתה ג'1 קפסולה 2.
פעם אחרונה בבית ספר ב 7/9.
תלמידי הכיתה וצוות ההוראה שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 21/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 12/9 כולל. חזרה ללימודים תתאפשר ביום ראשון 13/9 לאחר קבלת אישור חזרה על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 09:30
​תיכון ברנר
​תיקון טעות
בתיכון ברנר ברחוב ישראל ישעיהו 27, התגלתה תלמידת כיתה י"ב'7 חולת קורונה מאומתת. הייתה לאחרונה ב 6/9 תלמידי כיתה י"ב'7 קפסולה א׳ והמורה ייכנסו לבידוד עד ה 20/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 10:35
​חטיבת רבין
​בחטיבת רבין ברחוב צה"ל, התגלה סייע חולה מאומת.
פעם אחרונה בגן בתאריך 4/9
התלמידים מכיתת קורל והצוות שבאו עימו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 22/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 11:15
​בית ספר אורנים
בבית ספר אורנים ברחוב תפוצות ישראל 7, התגלתה ילדה חולת קורונה מאומתת. הייתה לאחרונה ב 8/9. ילדי כיתה ו'2 קפסולה א׳ ייכנסו לבידוד עד ה 22/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 13/9 כולל.
חזרה ללימודים תתאפשר ביום ראשון 14/9 לאחר קבלת אישור חזרה.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 11:20
בית ספר הס 
תיקון
בבית ספר הס ברחוב שפירא 44, התגלה תלמיד מאומת מכיתה ג'1 קפסולה 2. התלמיד שהה בצהרון יחד עם חלק מקפסולה 1 וכן חלק מכיתה ג'4.
פעם אחרונה בבית ספר ב 7/9.
תלמידי הכיתה ג'1 קפסולה 2, חלק מתלמידי קפסולה 1, חלק מכיתה ג'4 הלומדים בצהרון וצוות ההוראה בבית הספר ובצהרון שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 21/9 כולל. 
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 12/9 כולל. חזרה ללימודים תתאפשר ביום ראשון 13/9 לאחר קבלת אישור חזרה על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 15:20
​בית הספר שחר צעירים
​בבית ספר שחר צעירים ברחוב הס 18, התגלתה מורה מאומתת מכיתת רקפת בנים. המורה שהתה פעם אחרונה בבית ספר ב 6/9.
תלמידי הכיתה וצוות ההוראה בבית הספר שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 20/9 כולל. 
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 11/9 כולל. 
חזרה ללימודים תתאפשר ביום ראשון 13/9 לאחר קבלת אישור חזרה על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 15:45
​חטיבת גולדה
​בחטיבת גולדה ברחוב אריה בראון 3, התגלתה תלמידה מאומתת מכיתה ז'2 קפסולה א. התלמידה נכחה פעם אחרונה בבית ספר ב 6/9.
תלמידי הקפסולה וצוות ההוראה בבית הספר שבאו במגע עימה ייכנסו לבידוד עד ה 20/9 כולל. 
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 11/9 כולל. 
חזרה ללימודים תתאפשר ביום ראשון 13/9 לאחר קבלת אישור חזרה על ידי חמ"ל הקורונה של העיריה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 16:00
​תיכון ברנר
​בתיכון ברנר ברחוב ישראל ישעיהו 1, התגלתה תלמידת י"ב'3 חולת קורונה.
תקופות הבידוד על פי תאריך המגע האחרון.
תאריך מגע 2/9 ייכנסו לבידוד עד ה 16/9 כולל.
תאריך מגע 4/9 ייכנסו לבידוד עד ה18/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512,
מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 16:00
​בית ספר אורנים
בית ספר אורנים ברחוב תפוצות ישראל 7, התגלתה תלמידה חולת קורונה.
תקופות הבידוד על פי תאריך המגע האחרון.
תאריך מגע 4/9 ייכנסו לבידוד עד ה 18/9 כולל
תאריך מגע 6/9 ייכנסו לבידוד עד ה 20/9 כולל.
תאריך מגע 7/9 ייכנסו לבידוד עד ה 21/9 כולל.
תאריך מגע 8/9 ייכנסו לבידוד עד ה 22/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 11/9 כולל. 
חזרה ללימודים תתאפשר ביום ראשון 13/9 לאחר קבלת אישור חזרה על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 16:00
​בית ספר בית יעקב גני הדר
​בית ספר בית יעקב גני הדר ברחוב מנחת שלמה, התגלתה מורה חולת קורונה.
הייתה לאחרונה ב 6/9. תלמידי כיתה ה'3 והמורה ייכנסו לבידוד עד ה 20/9 כולל. 
אחים ואחיות של המובדדים לא יגיעו למוסדות החינוך עד ה 11/9 כולל. חזרה ב 13/9 אחרי אישור חמ"ל קורונה ובהצהרה שאין מגע עם המבודד והוא לא פיתח תסמינים. מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 16:00
​תיכון ברנר
​בתיכון ברנר ברחוב ישראל ישעיהו 1, התגלתה תלמידת יב'7 חולת קורונה.
תקופות הבידוד על פי תאריך המגע האחרון.
תאריך מגע 3/9 ייכנסו לבידוד עד ה 17/9 כולל
תאריך מגע 6/9 ייכנסו לבידוד עד ה 20/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​10.9.20 | 16:10
בית ספר יסודי למרחב בנות
​בבית ספר יסודי למרחב בנות ברחוב נורדואו 25, התגלתה תלמידה מאומתת נוספת בכיתה א'4. התלמידה שהתה פעם אחרונה ב 4/9.
לתלמידות הכיתה וצוות ההוראה שבאו במגע יוארך הבידוד עד ה 18/9 כולל. 
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​11.9.20 | 17:40
​סמינר בית יעקב
​בסמינר בית יעקב ברחוב סעדיה גאון 15, התגלו 2 תלמידות מאומתות. האחת בכיתה י'3 קפסולה א' והשנייה בכיתה י"ב'2 קפסולה א'. פעם אחרונה בסמינר ב 8/9.
תלמידי הקפסולות וצוות ההוראה שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 22/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 13/9 כולל.
חזרה ב 14/9 אישור חזרה יינתן על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​11.9.20 | 18:20
​גן צלמון
​בגן צלמון ברחוב מבצע יפתח 15 א', התגלתה היום סייעת חולת קורונה מאומתת.
הייתה פעם אחרונה בגן ב 7/9. ילדי הגן והצוות ייכנסו לבידוד עד ה 21/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​11.9.20 | 18:40
​גן צבר
​בגן צבר ברחוב שחם 64, התגלתה גננת מאומתת. 
פעם אחרונה בגן ב 10/9 .
ילדי הגן וצוות הגן ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה  14/9 כולל.
חזרה ב 15/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​11.9.20 | 18:40
​גן בז
​בגן בז ברחוב דנמרק 38, התגלתה גננת משלימה מאומתת. פעם אחרונה בגן
ב 4/9.
ילדי הגן וצוות הגן ייכנסו לבידוד עד ה 18/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​11.9.20 | 21:30
​גן סינונית
​בגן סינונית ברחוב אלכסנדר זייד 42, התגלתה גננת משלימה מאומתת. 
פעם אחרונה בגן ב 9.9 .
ילדי הגן וצוות הגן ייכנסו לבידוד עד ה 23/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד
ה 13/9 כולל.
חזרה ב 14/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 12:45
​גן אוח
בגן אוח ברחוב בן גוריון 44, התגלתה גננת מאומתת. 
פעם אחרונה בגן ב 9/9 .
ילדי הגן וצוות הגן ייכנסו לבידוד עד ה 23/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד
ה 14/9 כולל.
חזרה ב 15/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 19:00
​בית ספר פיינשטיין
​בבית ספר פיינשטיין ברחוב ישראל ישעיהו 12, התגלתה תלמידה מכיתה ז'1 מקבוצת סקול חיובית.
פעם אחרונה בבית ספר ב 6/9 המורים שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 20/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.  טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 19:00
תיכון ברנר
​בתיכון ברנר ברחוב ישראל ישעיהו 12, התגלתה תלמידה חולה מכיתה י"א'1 קפסולה א' מהיום.
פעם אחרונה בבית ספר ב 9/9. תלמידי הקפסולה והמורים שבאו איתם במגע ייכנסו לבידוד עד ה 23/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 14/9 כולל.
חזרה ב 15/9, אישור חזרה יינתן על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.        מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים. 
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 20:00
​חטיבת רשיש
​חטיבת רשיש ברחוב אמסטרדם 13, התגלה תלמיד חולה מהיום מכיתה ז'6 קפסולה ב'.
פעם אחרונה בבית ספר ב 6/9. תלמידי הקפסולה והמורים שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 20/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.  טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 20:00
​בית ספר עוזי חיטמן
​בבית ספר עוזי חיטמן בשכונת נווה גן, התגלתה ילדה חולה מכיתה ד'1 קפסולה ב
פעם אחרונה בבית ספר ב 6/9
תלמידי הקפסולה וצוות המורים ייכנסו לבידוד עד ה 20/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 20:20
​גן נוף
​בגן נוף ברחוב כרמלי, התגלה היום ילד חולה קורונה מאומת.
היה פעם אחרונה בגן ב9/9. ילדי הגן והצוות ייכנסו לבידוד עד ה 23/9 כולל.
בנוסף 10 ילדים מגן חורש שמגיעים לצהרון ייכנסו גם הם לבידוד עם צוות הצהרון
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 14/9 כולל.
חזרה ב 15/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 20:30
​בית ספר עמיטל
​בבית ספר עמיטל ברחוב ישעיהו משורר 27, התגלה תלמיד א'2 חולה מאומת.
פעם אחרונה בבית ספר ב 6/9. תלמידי הכיתה והמורים שבאו איתם במגע ייכנסו לבידוד עד
ה 20/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.  טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 21:20
​בית ספר אור חיה
​בבית ספר אור חיה, התגלתה תלמידה מאומתת מכיתה ב'2, 
פעם אחרונה בכיתה ב 2/9 (היו לא תסמינים ב 3/9).
ילדי הכיתה וצוות שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 16/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 21:20
​חטיבת אחד העם
​בחטיבת אחד העם ברחוב אנדרסן 8, התגלה תלמיד חולה קורונה מאומת ז'2 קפסולת יפעת.
היה לאחרונה ב 6/9. ילדי כיתה ז'2 קפסולת יפעת והצוות ייכנסו לבידוד עד ה 20/9 כולל.
תלמידים שהיו באירוע בת מצווה ב 8/9 מכיתה ז'2, ז'3 ו-ז'1 (12 תלמידים) ייכנסו לבידוד עד ה 22/9 כולל.
אחים ואחיות של התלמידים שהיו בבת מצווה לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד 13/9 כוללל, אישור חזרה ל 14/9 יינתן על ידי חמ״ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.  
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 21:39
​גן אגמון
​בגן אגמון ברחוב הלוי 9, התגלו 
3 ילדים עם תסמינים, אחד נבדק כבר אתמול. הגן ייסגר עד לקבלת תשובות הבדיקות של הילדים. מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 21:45
​בית ספר הדר
​בית ספר הדר ברחוב העצמאות 50, התגלתה מורה חיובית שלימדה בכיתות ד'4, ד'5 קפסולה א' וכיתה ד'3 קפסולה ב'. פעם אחרונה בבית ספר ב 8/9. תלמידי הקפסולות וצוות המורים ייכנסו לבידוד עד ה 22/9. אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 13/9 כולל. חזרה ב 14/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 21:30
​חטיבת רשיש
עדכון
בחטיבת רשיש ברחוב אמסטרדם 13, התגלה תלמיד חולה מהיום מכיתה ז'6 קפסולה ב', התלמיד היה גם בהסעות מנווה דקלים.
פעם אחרונה בבית ספר ב 6/9.
תלמידי הקפסולה, ההסעה והמורים שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 20/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים. 
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 21:40
​בית ספר דעת מבינים
​בבית ספר דעת מבינים ברחוב צה"ל 71, התגלתה תלמידה חולה מהיום. לומדת בכיתה ו'1 קפסולה 1, התלמידה הייתה גם בהסעה.
פעם אחרונה בבית ספר ב 7/9. תלמידי הקפסולה והמורים שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 21/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.  טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 22:00
​גן אלי"ע
​בגן אלי"ע אור 1 ברחוב לבון 3, התגלתה ילדה חולה מאומתת מהיום. פעם אחרונה בגן ב 8/9.
תלמידי הגן והצוות ייכנסו לבידוד עד ה 22/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 13/9 כולל. חזרה ב 14/9 אישור חזרה יינתן על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​12.9.20 | 22:00
​בית ספר שיפר
​בבית ספר שיפר, התגלה ילד חולה מכיתה א'3. פעם אחרונה בבית ספר ב 10/9 (עזב בבוקר)
פעם אחרונה בצהרון (קבוצה א'3 + ב'1 + ב'3) ב 9/9.
תלמידי הכיתה וצוות המורים ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
ילדי הקבוצה בצהרון ייכנסו לבידוד עד 23/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 15/9 כולל. חזרה ב 16/9 אישור חזרה יינתן על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​13.9.20 | 06:45
​בית ספר בית יעקב
​בבית ספר בית יעקב ברחוב סעדיה גאון 10, התגלתה מורה חולה מחנכת א'2. פעם אחרונה בבית ספר ב 9/9.
תלמידי הקפסולה וצוות ההוראה שבאו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 23/9 כולל. אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 14/9 כולל. חזרה ב 15/9 אישור חזרה יינתן על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים. מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​13.9.20 | 08:20
​בית ספר עמל א'
​בבית ספר עמל א' ברחוב רמז,
התגלה תלמיד נוסף חולה קורונה מאומת. התלמיד כבר בבידוד משבוע שעבר. מגע אחרון  ב 7/9. 
הבידוד יוארך עד 26/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​13.9.20 | 08:30
​בית ספר מעוף
​בבית ספר מעוף ברחוב יאיר חפוטא, התגלו שני תלמידים נוספים חולי קורונה מאומתים.
התלמידים כבר בבידוד משבוע שעבר. מגע אחרון  ב7/9. 
הבידוד יוארך עד 26/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​13.9.20 | 10:00
​גן חניתה
בגן חניתה ברחוב שרגא רפאלי 6, התגלה היום ילד חולה קורונה מאומת. היה פעם אחרונה בגן ב 10/9. ילדי הגן, הצוות וצוות הצהרון ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל. אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 15/9 כולל.
חזרה ב 16/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​13.9.20 | 10:15
​ישיבת צביה
בישיבת צביה התגלה תלמיד כיתה י' חולה קורונה מאומת. היה לאחרונה בבית הספר ב 8/9. תלמדי כיתה י' והמורים שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 22/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​13.9.20 | 11:30
​חטיבת גולדה
​בחטיבת גולדה ברחוב אריה בראון 3, התגלתה מורה חולה קורונה. היתה לאחרונה ב 11/9. תלמידי כיתות ט'7 ו-ט'8 קפסולה א', מקבץ פרטני והמורים ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 16/9 כולל.
חזרה ב 17/9 לאחר קבלת אישור על ידי חמ"ל הקורונה של העירייה ולאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​13.9.20 | 13:10
​בית ספר אלונים
​בבית ספר אלונים ברחוב עוזיאל, התגלה תלמיד כיתה ט' חולה קורונה.
היה לאחרונה ב 8/9 בבית הספר.
תלמידי הכיתה וצוות המורים שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 22/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​13.9.20 | 13:45
​תיכון ברנר
​בתיכון ברנר ברחוב ישראל ישעיהו 12, התגלה תלמיד חולה מאומת מכיתה י"א'5 קפסולה ב'.
פעם אחרונה בבית ספר ב 10/9. תלמידי הקפסולה והמורים שבאו איתם במגע ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים עד ה 15/9 כולל.
חזרה ב 16/9 אישור חזרה יינתן על ידי חמ"ל הקורונה של העיריה לאחר הצהרה שהילד בבידוד מלא וללא תסמינים. מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​13.9.20 | 21:30
​בית ספר נווה אברהם
​בבית ספר נווה אברהם ברחוב מרדכי בצ'אייב 3, תלמיד מכיתה ה'5 ליקויי למידה התגלה מאומת.
פעם אחרונה בבית ספר ב 10/9.
תלמידי הכיתה שבאו איתם במגע ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד רשאים ללכת למוסדות החינוך בתאריך 15/9. חזרה לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות", ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני).
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​14.9.20 | 07:00
​בית ספר מורשה בנים
​בבית ספר מורשה בנים ברחוב עדש שפיק 7, התגלה תלמיד חולה.
פעם אחרונה בבית ספר ב 9/9.
ילדי כיתה ג'1 קפסולה א׳ והצוות ייכנסו לבידוד עד ה 23/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​14.9.20 | 07:20
​אולפנת הדר גנים
​באולפנת הדר גנים ברחוב הרב עובדיה יוסף, התגלתה תלמידה חולה מכיתה י'3 קפסולה B.
פעם אחרונה בבית ספר 10/9.
תלמידי הקפסולה י'3 B, מגמת מתמטיקה קפסולה B ומגמת אומנות שכבתית ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
תלמידי מגמת אנגלית קפסולה B ומגמת פיזיקה שכבתית ייכנסו לבידוד עד ה 22/9 כולל.
אחים ואחיות של תלמידי הקפסולה י'3 B, מגמת מתמטיקה קפסולה B ומגמת אומנות שכבתית רשאים ללכת למוסדות החינוך ב 15/9. חזרה לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות" ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני).
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​14.9.20 | 07:30
​אולפנת הדר גנים
​באולפנת הדר גנים ברחוב הרב עובדיה יוסף, התגלתה תלמידה חולה מכיתה י'2 קפסולה B.
פעם אחרונה בבית ספר ב 11/9.
תלמידי הקפסולה י'2 B ייכנסו לבידוד עד ה 25/9 כולל.
תלמידי הנדסת תוכנה - שכבתי  ייכנסו לבידוד עד ה 22/9 כולל.
תלמידי כימיה - שכבתי ייכנסו לבידוד עד ה 23/9.
תלמידי מתמטיקה - שכבתי ייכנסו לבידוד עד 24/9.
אחים ואחיות של תלמידי הקפסולה י'2 B, רשאים ללכת למוסדות החינוך ב 16/9. חזרה לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות" ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני).
אחים ואחיות של תלמידי מתמטיקה - שכבתי, רשאים ללכת למוסדות החינוך ב 15/9. חזרה לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות" ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני). מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​14.9.20 | 09:20
​בית ספר עמל ב'
​בבית ספר עמל ב' ברחוב אמסטרדם, התגלתה תלמידה מכיתה י'5 קפסולה ב' כחולה קורונה חיובי .
פעם אחרונה בבית הספר ב 10/9.
הקפסולה וצוות המורים שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד
ה 24/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד רשאים ללכת למוסדות החינוך ב 16/9. חזרה לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות" ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני)
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​14.9.20 | 10:05
​בית הספר קרול
​בבית הספר קרול ברחוב הבנים 5, התגלתה מדריכת חינוך מיוחד חולה מאומתת שהייתה בכיתה ב' חנ"מ.
פעם אחרונה בבית ספר 10/9.
תלמידי הכיתה וצוות ההוראה שבא איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
אחים ואחיות של תלמידי הכיתה רשאים ללכת למוסדות החינוך
ב 16/9. חזרה לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות" ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני).
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​14.9.20 | 10:20
​בית ספר ישורון
​בבית ספר ישורון ברחוב זליג בס 17, התגלתה מדריכה חולה מאומתת שהייתה בכיתה ג' בנות קפסולה 1 של המחנכת איריס וכן
כיתה ד'3 קפסולה של המחנכת בלה.
פעם אחרונה בבית ספר 10/9.
תלמידי הכיתה וצוות ההוראה שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
אחים ואחיות של תלמידי הכיתה רשאים ללכת למוסדות החינוך
ב 16/9. חזרה לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות" ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני).
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​14.9.20 | 13:00
​בית ספר נצח ישראל
​תיקון טעות.
ההודעה שיצאה על בית ספר ישורון אינה נכונה. בית הספר הנכון הוא נצח ישראל ברחוב מוהליבר 10 ולא בית ספר ישורון.
להלן ההודעה הנכונה.
בבית ספר נצח ישראל רחוב מוהליבר 10, התגלתה מדריכה חולה מאומתת שהייתה בכיתה ג' בנות קפסולה 1 של המחנכת איריס וכן כיתה ד'3 קפסולה של המחנכת בלה.
פעם אחרונה בבית ספר 10/9.
תלמידי הכיתה וצוות ההוראה שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
אחים ואחיות של תלמידי הכיתה רשאים ללכת למוסדות החינוך ב 16/9 חזרה, לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות" ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני).
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​14.9.20 | 22:50
​גן אבן השמש
​תיקון.
בגן אבן השמש ברחוב הצנחנים, התגלה תלמיד כחולה קורונה חיובי.
פעם אחרונה בגן ב 14/9
כל התלמידים והצוות שבא איתו  במגע ייכנסו לבידוד עד ה 28/9, 
14 ימים ממגע אחרון כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד יחזרו למוסדות החינוך
ב 18/9 לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות" ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני).
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​15.9.20 | 09:00
​גן שובל
​בגן שובל ברחוב ליסין 6, התגלה תלמיד כחולה קורונה חיובי.
פעם אחרונה בגן ב 14/9
כל ילדי הגן, ילדי הצהרון מגן רקיע והצוות שבא איתו במגע (גן שובל והצהרון) ייכנסו לבידוד עד ה 28/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד יחזרו למוסדות החינוך
ב 18/9 לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות" ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני).
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​15.9.20 | 09:30
​חטיבת בן גוריון
​בחטיבת בן גוריון ברחוב אבי אורן, התגלתה תלמידה מכיתה ז'1 קפסולה א' כחולת קורונה חיובית.
פעם אחרונה בגן ב 13/9
כל התלמידי הקפסולה והצוות  שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 27/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד יחזרו למוסדות החינוך
ב 21/9 לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות" ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני).
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​15.9.20 | 12:30
​גן זבולון
​בגן זבולון ברחוב גרינשפן 2, התגלתה גננת כחולת קורונה חיובית.
פעם אחרונה בגן ב 11/9. כל ילדי הגן, ילדי גן בנימין שאוחדו והצוות שבא איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 25/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד יחזרו למוסדות החינוך
ב 17/9 לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות" ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני). מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​15.9.20 | 12:45
​בית ספר דעת מבינים
​בבית ספר דעת מבינים ברחוב צה''ל 71, התגלתה מורה כחולת קורונה חיובית.
פעם אחרונה בבית ספר ב 10/9
כל התלמידים של כיתות א'1, א'2, א'4 ו-ב'1 שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​15.9.20 | 13:15
​תיכון ברנר
​בתיכון ברנר ברחוב ישראל ישעיהו 12, התגלה תלמיד חולה קורונה מאומת מכיתה יב'3 קפסולה ב. פעם אחרונה בבית הספר ב 8/9. 
תלמידי כיתה י"ב'3 והצוות ייכנסו לבידוד עד 22/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​15.9.20 | 14:20
​בית ספר יסודי דרכי נעם
​בבית ספר יסודי דרכי נעם ברחוב אמסטרדם, התגלה תלמיד מכיתה ה'2 כחולה קורונה חיובי.
פעם אחרונה בבית הספר ב 9/9.
תלמידי הכיתה המלווה בהסעה וצוות המורים שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 23/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​15.9.20 | 22:30
​גן חברון
​בגן חברון ברחוב אהרון כצנלסון 10, התגלתה אשת צוות חולת קורונה מאומתת. היתה פעם אחרונה בגן ב 13/9.
ילדי הגן, הצוות וצוות הצהרון ימשיכו בבידוד עד ה 27/9 כולל.
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד לא רשאים ללכת למוסדות חינוך אחרים. 
אחים ואחיות של הנכנסים לבידוד יחזרו למוסדות החינוך
ב 21/9 לאחר מילוי טופס הצהרה ייעודי - "בידוד הנחשף כנדרש בהנחיות" ומסירת הטופס למוסד החינוכי (הטופס מופיע באתר העירוני).
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03/7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​15.9.20
​גן אשכול
​בגן אשכול ברחוב אהרון כצנלסון 10, אשת צוות עם תסמינים (הייתה במגע עם צוות גן חברון).
הגן ייסגר בשלב זה עד שתתבהר התמונה.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, 
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 09:00
​תיכון ברנר
​בתיכון ברנר ברחוב ישראל ישעיהו 12, התגלה תלמיד חולה נוסף.
פעם אחרונה בבית ספר ב 8/9.
הבידוד של ילדי כיתה י"ב'3 קפסולה ב׳ והצוות יוארך עד
ה 22/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 10:00
​בית ספר ישיבת כפר גנים
​תיקון.
בבית ספר ישיבת כפר גנים ברחוב י"ד הבנים 30, התגלה תלמיד מכיתה ט'3 קפסולה ב' כחולה קורונה חיובי.
פעם אחרונה בבית הספר ב 10/9.
כל תלמידי קפסולה ב' של ט'3, כל תלמידי שכבה ט' קפסולה ב' שלומדים מדעים עם המורה דרור, כל תלמידי שכבת ט' קפסולה ב' שלומדים מתמטיקה עם המורה אבידן וצוות המורים שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 10:30
​גן טבריה
​בגן טבריה של שאול רוטנברג  ברחוב טבריה 27, התגלתה סייעת חולה מאומתת.
פעם אחרונה בגן ב 10/9.
ילדי גן טבריה והצוות ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 10:30
​גן אלכסנדר
​בגן אלכסנדר ברחוב שרגא רפאלי, התגלתה סייעת משלימה כחולת קורונה חיובית.
פעם אחרונה בגן ב 10/9.
כל התלמידים והצוות שבא איתו  במגע ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל. 
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 11:30
​גן אלעל
​בגן אלעל ברחוב בן חור 8, התגלתה גננת כחולת קורונה חיובית.
פעם אחרונה בגן ב 13/9.
כל התלמידים והצוות שבא איתו  במגע ייכנסו לבידוד עד ה 27/9 כולל. 
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 12:30
​גנים דרגות ואשלים
​בגנים דרגות ואשלים (גנים שאוחדו) ברחוב יעל רום 2,  התגלתה סייעת משלימה כחולת קורונה חיובית.
פעם אחרונה בגן ב 11/9.
כל התלמידים והצוות שהיו
ב 11/9 ייכנסו לבידוד עד ה 25/9 כולל. 
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 12:45
​בית ספר יסודי דרכי נעם
​בבית ספר יסודי דרכי נעם ברחוב אמסטרדם, התגלה תלמיד בכיתה ה'2 חולה קורונה.
פעם אחרונה בבית הספר ב 14/9 .
הבידוד של תלמידי הכיתה ה'2 וצוות המורים שבאו איתם במגע יוארך עד ה 28/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 12:45
גני ילדים (דינה ושרה) בתוך בית ספר דרכי נעם
בגני ילדים (דינה ושרה) בתוך בית ספר דרכי נעם ברחוב אמסטרדם, התגלה איש סגל חולה קורונה.
פעם אחרונה בגן דינה ב 13/9.
פעם אחרונה בגן שרה ב 9/9.
ילדי הגן והצוות של גן דינה ייכנסו לבידוד עד ה 27/9 כולל.
ילדי הגן והצוות של גן שרה ייכנסו לבידוד עד 23/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 14:30
​גן תפוח, מעיין החינוך התורני
​בגן תפוח, מעיין החינוך התורני,  ברחוב הנביאים 14, התגלתה גננת כחולת קורונה חיובית.
פעם אחרונה בגן ב 13/9
כל ילדי הגן והצוות שבא איתו  במגע ייכנסו לבידוד עד ה 27/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 15:30
​בית ספר בית יעקב לבנות
​בבית ספר בית יעקב לבנות ברחוב סעדיה גאון 10, התגלתה מורה ממלאת מקום בכיתה א'4 כמאומתת לקורונה. 
פעם אחרונה (ויחידה) בבית הספר ב 13/9, היתה במגע רק עם הכיתה.
תלמידי כיתה א׳4 ייכנסו לבידוד עד ה 27/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512,
מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 16:15
​בית ספר שחר צעירים
​בבית ספר שחר צעירים ברחוב הס, התגלו מספר מקרי קורונה בימים האחרונים, כולל 6 מורות חולות.
בית הספר ייסגר עד להודעה חדשה.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
16.9.20 | 16:40
​בית ספר יסודות
​בבית ספר יסודות ברחוב קיש 48, התגלתה סייעת כחולת קורונה חיובית. פעם אחרונה בכיתות ב'2 ו-ב'4 ב 9/9.
כל התלמידים והצוות שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 23/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 16:40
​בית ספר שחר בוגרים
​בבית ספר שחר בוגרים ברחוב רמח"ל 18, התגלה סייע של כיתת יהלום חולה קורונה.
פעם אחרונה בבית הספר ב 11/9.
כל התלמידים והצוות שבא איתו  במגע ייכנסו לבידוד עד ה 25/9 כולל. 
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 16:50
​בית ספר שחר בוגרים
​בית ספר שחר בוגרים ברחוב רמח"ל 18, התגלה אתמול תלמיד חולה קורונה.
פעם אחרונה בבית הספר ב 11/9.
כל התלמידים מהכיתה + 3 ילדים שהיו בהסעה והצוות שבא איתו  במגע ייכנסו לבידוד עד ה 25/9 כולל. 
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 19:00
​בית ספר אורנים
​בבית ספר אורנים ברחוב תפוצות ישראל 7, התגלה תלמיד בכיתה ד'2 חולה קורונה מאומת .
תקופות הבידוד על פי תאריך המגע האחרון.
פעם אחרונה בבית הספר ב 13/9.
תלמידי כיתה ד'2 קפסולה והצוות ייכנסו לבידוד עד 27/9 כולל.
אין הגבלה על אחים.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 21:00
​בית ספר עין גנים
​בבית ספר עין גנים ברחוב עין גנים, התגלתה מדריכה בצהרון כחולת קורונה מאומתת.
פעם אחרונה בצהרון ב 14/9.
תלמידי כיתות ג'1, ג'2 ו-ג'3 שבצהרון וכל מי שבא איתה במגע ייכנסו לבידוד עד 28/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​16.9.20 | 22:20
​בית ספר עין גנים
​עדכון.
בבית ספר עין גנים ברחוב עין גנים, התגלתה תלמידה ד'3  בקפסולה ב כחולת קורונה מאומתת.
פעם אחרונה בבית הספר ב 15/9.
תלמידי הכיתה והצוות שבא איתה במגע ייכנסו לבידוד עד 29/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​17.9.20 | 08:15
​בחטיבת רשיש
​בחטיבת רשיש ברחוב אמסטרדם 17, התגלתה היום אשת צוות חולה.
פעם אחרונה בבית ספר ב 10/9.
כיתות חנ"מ ט'7, ז'7 ואנשי צוות החנ"מ של בית ספר שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​17.9.20 | 09:15
​תלמוד תורה פרי מגדים
​בתלמוד תורה פרי מגדים ברחוב מנחם בגין 125, התגלה תלמיד חולה קורונה מאומת מכיתה ח'2.
היה במגע בבית הספר ב 9/9. 
תלמידי כיתה ח'2 והצוות ייכנסו לבידוד עד ה 23/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​17.9.20 | 09:50
​בית ספר אורי אורבך
​בבית ספר אורי אורבך ברחוב שלוזינגר 11, התגלה תלמיד כחולה קורונה חיובי.
פעם אחרונה בכיתה ג'2ו ב 14/9.
כל התלמידים והצוות שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד  ה 28/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​17.9.20 | 10:20
​בית ספר אולפנת ישורון
בבית ספר אולפנת ישורון, התגלתה תלמידה מכיתה ט'4 קפסולה b כחולה קורונה חיובית.
פעם אחרונה בבית הספר ב 13/9.
תלמידות הקפסולה וצוות המורים שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 27/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​17.9.20 | 10:45
​בית ספר עמיטל
​בבית ספר עמיטל ברחוב ישעיהו משורר 27, התגלה תלמיד חולה קורונה מאומת מכיתה ד'3.
היה במגע בבית הספר ב 10/9. 
תלמידי כיתה ד'3 קפסולת בנים והצוות שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​17.9.20 | 10:45
​בית ספר עמיטל
​בבית ספר עמיטל ברחוב ישעיהו משורר 27, התגלה תלמיד חולה קורונה מאומת מכיתה א'2.
היה במגע בבית הספר ב 10/9. 
תלמידי כיתה א'2 והצוות שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 24/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​17.9.20 | 10:50
​ישיבת אמית אלירז
​בישיבת אמית אלירז ברחוב יבנה, התגלה תלמיד כיתה ז' כחולה קורונה חיובי.
פעם אחרונה בכיתה ב 15/9.
כל התלמידים והצוות שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 29/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​17.9.20 | 11:00
​ישיבה לצעירים
​בישיבה לצעירים של הרב זנובסקי ברחוב דון יוסף הנשיא, תלמיד אקסטרני מכיתה ט'2 שיעור א' נמצא חיובי.
פעם אחרונה בישיבה ב 15/9.
תלמידי הכיתה ייכנסו לבידוד עד ה 29/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​17.9.20 | 11:45
​אולפנת הדר גנים
​באולפנת הדר גנים ברחוב הרב עובדיה יוסף, התגלתה תלמידה חולת קורונה מאומתת מכיתה י'2.
הייתה במגע בבית הספר ב 10/9. 
לתלמידי כיתה י'2 קפסולה B ומגמה מדעית קבוצה ג', שכבר בבידוד יוארך הבידוד עד 24/9 כולל.
תלמידות נוספות שנחשפו במגע זה בלבד ייכנסו גם לבידוד עד
ה 24/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​17.9.20 | 12:00
​גן קלרינט
​עדכון.
בגן קלרינט ברחוב קדיש לוז 8,
הגננת לא חשה בטוב, ביצעה בדיקת קורונה והתוצאה שלילית.
על ילדי הגן אין מגבלה.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​21.9.20 | 09:15
גן שובל​​בגן שובל ברחוב ליסין, התגלתה גננת משלימה מאומתת לקורונה. 
פעם אחרונה בגן ב 14/9.
ילדי וצוות הגן שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 28/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​21.9.20 | 09:15
גן השרון​
​בגן השרון ברחוב אסירי ציון 16, התגלתה גננת משלימה מאומתת לקורונה. 
פעם אחרונה בגן ב 15/9.
ילדי וצוות הגן שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 29/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​21.9.20 | 10:00
​בית ספר
בר לב
​בבית ספר בר לב ברחוב זכרון יעקב 50, התגלתה מורה מחליפה  כחולת קורונה מאומתת.
לימדה בפעם האחרונה בבית ספר ב 13/9. 
תלמידי כיתות: 
ב'1. 
ה'1 קפסולה א. 
ה'2 קפוסלה א. 
ה'3 קפסולה ב.
תלמידי הכיתות והקפסולות שהיו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד
ה 27/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​21.9.20 | 11:00
​בית ספר נעמי שמר
​בבית הספר נעמי שמר ברחוב זכרון יעקב 4, התגלתה מחנכת  כחולת קורונה מאומתת.
לימדה בפעם האחרונה את כיתה א'1 ב 15/09. תלמידי הכיתה שהיו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד
ה 29/09 כולל.
לימדה בפעם האחרונה בבית הספר את כיתה ב'1 ב 16/09.
תלמידי הכיתה שהיו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 30/09 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​21.9.20 | 12:00
​בית ספר שובו מעורב
​בבית ספר שובו מעורב ברחוב פוחס, התגלתה תלמידה מכיתה ה' כחולת קורונה מאומתת. פעם האחרונה בבית הספר ב 13/09. 
תלמידי הכיתה שהיו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 27/09 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​21.9.20 | 12:45
​בית ספר פאול קור
בבית ספר פאול קור ברחוב רבקה גובר 6, התגלתה מדריכה בצהרון של כיתה א' צפצפה, ו-א' צבר בנים, כחולת קורונה מאומתת. הייתה בפעם האחרונה בצהרון ב 16/09. 
תלמידי הכיתה א' צפצפה, א' צבר בנים וצוות הצהרון שהיו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 30/09 כולל. מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​21.9.20 | 13:00
​חטיבת גולדה
​תיקון.
בחטיבת גולדה ברחוב אריה בראון 3,  התלמידה מכיתה ח'6 קפסולה א' שהתגלתה כחולה גבולית, נמצאה שלילית בבדיקה השנייה.
פעם אחרונה בבית הספר
ב 14/09. 
תלמידי הקפסולה והצוות שהיו איתה במגע משוחררים מבידוד.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​21.9.20 | 14:00
​בית ספר אפיקים
​בבית ספר אפיקים, התגלו 3 תלמידות מכיתה י"ב קפסולה א' כחולות קורונה חיוביות.
פעם אחרונה בבית הספר ב 14/9.
תלמידות הקפסולה וצוות המורים שבאו איתן במגע ייכנסו לבידוד עד ה 28/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​21.9.20 | 14:30
​בית ספר נווה אברהם
​בבית ספר נווה אברהם ברחוב מרדכי בצאייב 1, התגלו 2 תלמידים מכיתה א'1 ו-ג'2 שחור כחולי קורונה חיוביים.
פעם אחרונה בבית הספר ב 16/09.
תלמידי כיתה א'1, תלמידי כיתה ג'2 שחור, תלמידי ההסעה של אם המושבות וצוות המורים שבאו איתם במגע ייכנסו לבידוד עד
ה 30/09 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​22.9.20 | 08:40
​גן הדרים
​בגן הדרים, מעיין החינוך התורני,  ברחוב יהודה הנשיא 20, התגלתה סייעת צהרון חיובית לקורונה.
פעם האחרונה בגן ב 16/09. 
תלמידי הגן והצוות שבא איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 30/09 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​22.9.20 | 09:10
​בית ספר בית יהודה
​בבית ספר בית יהודה ברחוב יאיר חפוטא, התגלו שתי מורות חיוביות לקורונה. פעם האחרונה בבית ספר ב 17/09. 
תלמידי כיתה א', כיתה ב' בהן לימדו המורות וכל מי שבא איתן במגע ייכנסו לבידוד עד ה 1/10 כולל. מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​22.9.20 | 09:10
​גני שחר וגני דובדבן
​בגני שחר ובגני דובדבן ברחוב חכמי לובלין, מרפאה בעיסוק נמצאה חיובית לקורונה.
מגע אחרון עם ילדי גן חצב ב 15/9, כניסה לבידוד עד ה 29/9 כולל.
מגע אחרון עם ילדי גן סתוונית ב 16/9, כניסה לבידוד עד ה 30/9 כולל. מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​22.9.20 | 10:20
​בית ספר דרך ישרים
​בבית ספר דרך ישרים ברחוב טרומפלדור 64, התגלה תלמיד כיתה א'2 כחולה קורונה חיובי.
פעם אחרונה בבית הספר ב 15/9.
תלמידות הקפסולה וצוות המורים שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד ה 29/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​22.9.20 | 15:20
​בית ספר קרול
​בבית ספר קרול ברחוב הבנים 5, התגלתה מורה בכיתת תקשורת PDD חיובית לקורונה.
פעם האחרונה בבית ספר ב 14/9. 
תלמידי הכיתה וצוות ההוראה שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 28/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​23.9.20 | 13:00
גן אחלמה
​בגן אחלמה ברחוב יהודה הנשיא 17, אשת צוות חולה, פעם אחרונה בגן ב 16/9.
ילדי הגן והצוות שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 30/9 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​23.9.20 | 13:30
​גן קסילופון
​תיקון.
בגן קסילופון ברחוב פיכמן, הגננת נמצאה מאומתת לקורונה. 
פעם אחרונה בגן ב 22/9. ילדי גן קסילופון, צוות הגן והצוות של גן שליש בלבד שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 6/10 כולל. ילדי גן שליש לא ייכנסו לבידוד.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​24.9.20 | 10:10
​תיכון ברנר
​בתיכון ברנר ברחוב ישראל ישעיהו 12, התגלה מזכירה חולה.
פעם אחרונה בבית ספר ב 21/9.
הצוות אשר בא במגע (4) ייכנס לבידוד עד ה 5/10 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​24.9.20 | 11:15
​תיכון אחד העם
​בתיכון אחד העם ברחוב זיכרון יעקב 52, התגלתה תלמידה מכיתה י'5 קפסולה כחולה כחולת קורונה מואמתת.
פעם אחרונה בבית הספר ב 16/09.
תלמידי הקפסולה הכחולה מכיתה י'5, תלמידי כימיה של המורה דורתה קפסולה כחולה, 
תלמידי מתמטיקה 4 יח"ל של המורה רוחמה סרוסי וצוות המורים שבאו איתה במגע ייכנסו לבידוד עד ה 30/09 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​24.9.20 | 12:40
​בית ספר שמעוני
​בבית ספר שמעוני ברחוב חזון איש, התגלה תלמיד מכיתה א'1 כחולה קורונה חיובי.
פעם אחרונה במועדונית "שחר" ב 15/9. ילדי המועדונית שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד
ה 29/9 כולל.
ילדי הכיתה כבר בבידוד מה 15/9.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.
​24.9.20 | 12:50
​חטיבת גולדה
​בחטיבת גולדה ברחוב אריה בראון 3, התגלה תלמיד מכיתה ז'8 קפסולה ב' כחולה קורונה מאומת.
פעם אחרונה בבית הספר ב 16/09.
תלמידי הקפסולה והצוות שבאו איתו במגע ייכנסו לבידוד עד
ה 30/09 כולל.
מי שיש לו תסמינים או לא מרגיש טוב, צריך לבצע בדיקה בתיאום מול קופות החולים.
טלפון חמ"ל 03-7738512, מייל covid19@ptikva.org.il
נא להקפיד על ההנחיות.