הודעה לבעלי תו גיל הזהב

הודעה לבעלי תו גיל הזהב

תאריך: 22/09/2020

​לבעלי תו גיל הזהב (תו חניה לבני 70 ומעלה),
לנוכח המצב וההגבלות בהן אנו שרויים ומתוך התחשבות בצרכי התושבים, הנחתי את המערכת העירונית הרלוונטית כי אין לבצע אכיפה כנגד בעלי תו גיל הזהב שפג תוקפו.
תוקפו של התו יוארך ויכובד בשלב זה, עד לתאריך 31/12/20.
טל' 03-90529200
אתר רשות עירונית פ"ת: www.matropark.co.il