הליך פינוי חולי קורונה למלונית

הליך פינוי חולי קורונה למלונית

מלונית קורונה
תאריך: 01/10/2020

הליך פינוי חולי קורונה למלונית:

להלן ההנחיות כיצד יש לנהוג במידה ונמצאת מאומת לקורונה וברצונך להתפנות למלונית:


  • 1קבלת הודעה על חולה מאומת
  • פנייה לקופת חולים לבקש הפנייה למלונית

  • אחריות הקופה לשלוח הפנייה לפיקוד העורף
  • פיקוד העורף מאשר ורק לאחר מכן יוצר קשר עם התושב/ת
  • פיקוד העורף מתשאל את התושב/ת על אורח החיים של המשפחה ( דתי/ חילוני/ רגישויות/ מספר נפשות וכדומה )
  • משבצים מלונית וקובעים איסוף של המשפחה מהבית

בריאות איתנה והחלמה מהירה.