חניה חינם לתושבי העיר

חניה חינם לתושבי העיר

תאריך: 03/01/2021

על מנת לממש את הטבת החניה יש להצטייד במדבקת תו תושב אותה ניתן להנפיק במשרדי רשות החניה, ברחוב  שפיגל 3 קומה 4 , בימים א',ב',ג',ה בין השעות 08:30-13:00 וביום ג' בין השעות: 16:00-18:30 או באמצעות אתר
מטרופארק 

תושבי העיר בעלי רכבים הנושאים מדבקת תו תושב, יכולים להנות מהטבת תשלום מופחת ב 50% בכחול לבן ובחניונים העירוניים ובחניה חינם ברחובות בהם מוצב שילוט המתיר לבעלי תו תושב חניה חינם.
רכב היברידי דינו כרכב רגיל, הוא אינו פטור מתשלום אגרת חניה בחניה מסודרת כחול לבן, אלא במקרים בהם נושא הרכב תו תושב.
רכב היברידי דינו כרכב רגיל והוא אינו פטור מתשלום אגרת חניה