הצבת מכולה לפינוי פסולת

הצבת מכולה לפינוי פסולת

תאריך: 18/01/2021


שימו לב,
טרם הצבת מכולה לפינוי פסולת ו/או כל כלי קיבול לפסולת מסוג גרוטאות, 
ברחבי העיר, יש לקבל היתר בכתב מאגף הפיקוח הרב תכליתי כמפורט בנהלי עבודה אלו >>  https://bit.ly/3bvSf14

הצבת מכולה לפינוי פסולת