חלוקת תווי חניה (תו דייר) לדיירי רח' תור הזהב בלבד

חלוקת תווי חניה (תו דייר) לדיירי רח' תור הזהב בלבד

תאריך: 31/01/2021


תושב/ת נכבד/ת,
במסגרת הוראות חוק עזר לחניה מוסדרת בפתח-תקוה התשנ"א  1991, תחל אכיפת חניה מוסדרת בתשלום ברח' הוברמן מתאריך: 25.02.21      
דיירי הרחוב מתבקשים לסור למשרדי רשות החניה העירונית פ"ת לקבלת  תווית חניה (תו דייר) בהתאם להוראות "חוק העזר העירוני העמדת רכב וחנייתו התשנ"א 1991".

המסמכים הדרושים לקבלת תו דייר (קבע):
1. תעודת זהות וספח התואמים לכתובת המבוקשת.
2. רישיון רכב בבעלותך בלבד. לרכב חברה, יש לצרף אישור רשמי ממקום העבודה בדבר הצמדת הרכב למבקש (לוגו חתימה וחותמת).  
*רכב שמשקלו הכולל מעל 4 טון לא נכלל בזכאות לקבלת תו.
3. רישיון נהיגה תקף.
4. נסח טאבו עדכני או חוזה קניה חתום ע"י עו"ד.
5. אישור תשלום/שובר מיסי ארנונה בהתאמה לכתובת המגורים ע"ש המבקש.
6. לבעלי חניה בטאבו המבקשים תו חניה לרכב נוסף, יש לצרף את צילומי 2 רישיונות הרכב + רישיון נהיגה + ת.ז כולל ספח מעודכן לכתובת + תצהיר כחוק (תצהיר משותף של בעל הרכב והנהג שנוהג ברכב הנוסף ושהינו בן משפחה מקרבה ראשונה המתגורר בכתובת המבוקשת) המאומת ע"י עו"ד/רשם בית משפט/בית דין רבני.

לדיירים בשכירות (יתווספו המסמכים הרשומים מטה בהתאמה):
1. חוזה שכירות למגורים חתום ע"י הצדדים ומאומת ע"י עו"ד.
2. תצהיר כחוק של השוכר חתום בפני עו"ד/רשם בית משפט/בית דין רבני המאשר כי הדירה אינה מפוצלת/מחולקת.