יועצת ראש העיר למעמד האישה והמגדר

מנהל:לשכת ראש העיר
טלפון:03-9113837
פקס:03-9311085
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:rachelal@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
אודליה דאלימזכירת יועצת ראש העיר 03-9113837odeliad@ptikva.org.il
רחל אלוןיועצת ראש העיר למעמד האישה והמגדר03-9113837rachelal@ptikva.org.il