יועצת ראש העיר לשוויון מגדרי פיתוח וחדשנות

מנהל:לשכת ראש העיר
טלפון:03-9113837
פקס:03-9311085
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:rachelal@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
רחל אלוןיועצת ראש העיר לשוויון מגדרי פיתוח וחדשנות03-9113837rachelal@ptikva.org.il
אתי בנימיןמנהלת מחלקה039113837ETIB@PTIKVA.ORG.IL