האגף לתכנון אסטרטגי

מנהל:אגף לתכנון אסטרטגי
טלפון:03-9112154
פקס:03-9112156
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:mirah@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
נוי ששוןמזכירת אגף03-9112154noys@ptikva.org.il
לימור תורג'מןמנהלת מחלקת פרויקטים03-9112123limort@ptikva.org.il
יאיר מודריקמנהל מחלקת תכנון פרוגרמטי03-9113504yairm@ptikva.org.il
נריה הינדימנהל מחלקת מאגרי מידע ונתונים03-9112122neria@ptikva.org.il