האגף לתכנון אסטרטגי

מנהל:אגף לתכנון אסטרטגי
טלפון:03-9112154
פקס:03-9112156
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:mirah@ptikva.org.il 
האגף לתכנון אסטרטגי הינו יחידת מטה הכפוף  לראש העיר ולמנכ"ל העירייה. במספר תחומים מרכזיים, המזינים זה את זה הדדית: חשיבה ותכנון אסטרטגי, מדידה ,בקרה והערכה, ותחום איסוף מידע ,המחקר והפיתוח

תחומי האחריות של האגף:

  • הובלת המהלך האסטרטגי של הטמעת החזון העירוני מתוך ראייה מתכללת וארוכת טווח.
  • הובלת תוכניות עבודה מקושרות תקציב
  • גיבוש תוכניות אב נושאיות והובלת מהלכים חוצי ארגון 
  • בניית פרוגרמות לתכנון העירוני בתחומי החינוך ובמבני ציבור
  • איסוף נתונים וניתוחם, בניית מסד נתונים עירוניים, תכנון, ביצוע וניתוח של סקרי עמדות, הרגלים , צרכים וניתוח מחקרים וסקרים חוץ ארגוניים.
  • שקיפות מידע והצגתו לציבור באתר האינטרנט של העירייה
פעילות האגף  לתכנון אסטרטגי תורם ל"ראיית על" של פתח תקווה  ושל תהליכים ומגמות המתרחשים בה, האגף מסייע בידי מקבלי ההחלטות ומקדם חשיבה מקצועית, כוללנית ועתידית לעיר.

שםתפקידטלפוןדואל
אסמרה אקלהמנהל האגף03-9112102asmarea@ptikva.org.il
נריה הינדימנהל מחלקת מאגרי מידע ונתונים03-9112122neria@ptikva.org.il
יאיר מודריקמנהל מחלקת תכנון פרוגרמטי03-9113504yairm@ptikva.org.il
לימור תורג'מןמנהלת מחלקת פרויקטים וממונה שקיפות03-9112123limort@ptikva.org.il
נוי ששוןמזכירת אגף03-9112154noys@ptikva.org.il