מחלקת שירותים דיגיטליים

מנהל:אגף לתכנון אסטרטגי
טלפון:03-9112121
פקס:03-9112156
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:adik@ptikva.org.il