לשכת הדובר

טלפון:03-9052406
פקס:03-9052490
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:amodaim@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
מעיין אמודאידובר03-9115911amodaim@ptikva.org.il
שרה שמחמנהלת פירסום עירונית03-9052257saras@ptikva.org.il
מיכל מאורמנהלת תקשורת03-9113640michalma@ptikva.org.il
עדי קניפלמנהלת מחלקת שירותים דיגיטליים03-9112121adik@ptikva.org.il
דגנית הבשורמנהלת מדור שירותים דיגיטליים03-9113828dagnitha@ptikva.org.il
הילה אור עזררכזת מחלקת שירותים דיגיטליים03-9113975hilaa@ptikva.org.il