הממונה על תמיכות ומכרזים

מנהל:אגף למכרזים התקשרויות ותמיכות
טלפון:03-9112148
פקס:03-9113748
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:erezbh@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
ארז בן חמומנהל אגף03-9112148erezbh@ptikva.org.il