הממונה על בטיחות וגיהות

טלפון:03-9052849
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:Meirsa@ptikva.org.il