מינהל משאבי אנוש

טלפון:03-9052979
פקס:03-9052980
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:LEONIDS@PTIKVA.ORG.IL 
שםתפקידטלפוןדואל
בקרוב יתמנה מנהל/תסמנכ"ל לארגון ומשאבי אנוש03-9052797
ענת מיכאלימזכירת המינהל03-9113616anatm@ptikva.org.il
הדר טסהמזכירת המינהל03-9053141hadart@ptikva.org.il
קרין רגבממונה על העסקת אנשים עם מוגבלות03-9113638karinr@ptikva.org.il