מינהל הכספים

טלפון:03-9053047
פקס:03-9052235
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:HANIG@PTIKVA.ORG.IL 
שםתפקידטלפוןדואל
ורד פלהיימרסגנית הגזברית03-9052237veredf@ptikva.org.il
דרורית אילוזמנהלת לישכת הגזברות03-9052238droriti@ptikva.org.il
חני גולדשטייןגזברית העירייה03-9052238hanig@ptikva.org.il
גילית נובוגרוצקימנהלת אגף תקציבים ובוחן03-9052236gilitn@ptikva.org.il