אדריכל העיר

מנהל:מינהל הנדסה
טלפון:03-9052618
כתובת:שפיגל 3 קניון תפארת העיר פ"ת
דואל:nitzanb@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
ניצן ברכןאדריכל העיר03-9052618nitzanb@ptikva.org.il