מינהל החינוך

טלפון:03-9052294
פקס:03-9052331
כתובת:אהרונסון1 פ"ת
דואל:RAMIH@PTIKVA.ORG.IL 
שםתפקידטלפוןדואל
רמי הופנברגסמנכ"ל לחינוך וקהילה ומנהל מינהל החינוך03-9052294ramih@ptikva.org.il
רינה פדהצור מנהלת לשכת מנהל מינהל החינוך03-9052294rinap@ptikva.org.il
מזל מנצורמזכירת האגף03-9052294mazalm@ptikva.org.il
יוספה קיןמנהלת האגף לשרותי חינוך ורווחה03-9052333yosefak@ptikva.org.il
תמי שבתאימזכירת האגף לשירותי חינוך ורווחה03-9052333tamis@ptikva.org.il