אגף בי"ס על יסודי

מנהל:מינהל החינוך
טלפון:03-9052296
פקס:03-9113551
כתובת:אהרונסון1 פ"ת
דואל:revitalsha@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
אתי לוימזכירת האגף03-9052295/6etil@ptikva.org.il
אפי שדיבסגנית מנהלת האגף03-9052485effis@ptikva.org.il
נאוה בן בסטמנהלת מח' רישום תיכוניים03-9052559navab@ptikva.org.il
דיקלה עדנימנהלת רישום חטיבות03-9052415diklaa@ptikva.org.il
ויטה זיסרמנהלת מח' כ"א בהוראה03-9052696vitaz@ptikva.org.il