אגף גני ילדים

מנהל:מינהל החינוך
טלפון:03-9053149
פקס:03-9053104
כתובת:חיים עוזר 13 פ"ת
דואל:meirak@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
מיכל אונגרמנהלת אגף גני ילדים03-9053149michalun@ptikva.org.il
זהבית נתןמזכירת האגף03-9053149zehavitn@ptikva.org.il
מאירה קרישבסקיסגנית מנהלת האגף03-9052393meirak@ptikva.org.il
אורית כהן צמחמנהלת המרכז לגיל הרך03-7405527oritz@ptikva.org.il
עדי קרפמנהלת מח' רישום03-9113823adikar@ptikva.org.il
רישום לגני ילדיםמחלקת רישום03-9052393, 03-9052692ganim@ptikva.org.il
זיו לוימנהלת מחלקת כ"א03-9052691/396zival@ptikva.org.il