מחלקת פסגה

אגף:פסג"ה
מנהל:מינהל החינוך
טלפון:03-9115703
פקס:03-9040567
כתובת:העצמאות פינת בן גוריון 44 פ"ת
דואל:pt.pisga@gmail.com