מחלקת ביקור סדיר

מנהל:מינהל החינוך
טלפון:03-9052416
פקס:03-9052840
כתובת:חיים עוזר 13 פ"ת
דואל:yaelg@ptikva.org.il