מחלקת ביקור סדיר

מנהל:מינהל החינוך
טלפון:03-9052416
פקס:03-9052840
כתובת:חיים עוזר 13 פ"ת
דואל:yaelg@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
מעיין אוליאלמנהלת אגף לביקור סדיר03-9052416/7maayanu@ptikva.org.il
נאוה משוררסגנית מנהלת האגף03-9052416/7navams@ptikva.org.il