אגף מינהלה

מנהל:מינהל החינוך
טלפון:03-9052562
פקס:03-9052561
כתובת:אהרונסון1 פ"ת
דואל:SARAF@PTIKVA.ORG.IL 
שםתפקידטלפוןדואל
מלי משהמנהלת אגף מינהלה03-9052562malim@ptikva.org.il
אוריאן תדירסגנית מנהלת מח' היסעים בחינוך הרגיל03-9052558/565 03-9113785/3832oriyant@ptikva.org.il
יהודית משהסגנית מנהלת מחלקת מלווים וכח אדם03-9052386yehuditm@ptikva.org.il
בת שבע נקבמזכירת אגף מינהלה03-9052562/3batshevan@ptikva.org.il
קרין אוחיון מנהלת אגף מינהלה03-9113635karino@ptikva.org.il
הניה בויםמנהלת מחלקת הנחיה וביקורת03-9052487henyab@ptikva.org.il
רות שרעבימנהלת מחלקת רכש ומצאי03-9052602ruths@ptikva.org.il
אבי דאלימנהל מחלקת שירותי בתי ספר03-9052573avid@ptikva.org.il