אגף אחזקה ופיתוח מוסדות חינוך

מנהל:מינהל החינוך
טלפון:03-9052994
פקס:03-9052992
כתובת:יטקובסקי 34 פ"ת
דואל:PINID@PTIKVA.ORG.IL 
שםתפקידטלפוןדואל
יגאל דתיאלמנהל אגף אחזקה ופיתוח מוסדות חינוך03-9052294ygald@ptikva.org.il
יפית בן נוןמזכירת אגף03-9052294YafitB@ptikva.org.il
סיגל בר שלוםסגנית מנהלת מחלקה03-9052991SIGALB@PTIKVA.ORG.IL
מאיר סלם שלוסגן מנהל מחלקה03-9113835MEIRS@PTIKVA.ORG.IL
ישראל מנדלברגסגן מנהל אגף03-9052908Israelm@ptikva.org.il
ניסים וקניןסגן מנהל אגף03-9052298NISSIMV@PTIKVA.ORG.IL
יהודה יעקבובמנהל מחלקה03-9052990YEHUDAYA@PTIKVA.ORG.IL
יעקב דרשןמנהל מחלקה03-9052989yakovd@ptikva.org.il
אלכס אייזנברגמנהל מחלקה03-9113979alexe@ptikva.org.il
אריק בן צורמנהל מחלקה03-9052368arikbz@ptikva.org.il
ששי מנחמובמנהל מחלקה03-9113475sasim@ptikva.org.il
שימי גולןסגן מנהל מחלקה03-9113475sasim@ptikva.org.il
עינבל דסקלומנהלת מחלקה03-9146618nbald@ptikva.org.il