מינהל שפ"ע

טלפון:03-9052910
פקס:03-9052993
כתובת:בר כוכבא 63 פ"ת
דואל:NisanK@PTIKVA.ORG.IL 
שםתפקידטלפוןדואל
כרמי ניסןמנהל מינהל שפ"ע03-9052911/12nisank@ptikva.org.il
אילנה קושנירמזכירת המינהל03-9052911ilanaz@ptikva.org.il
טלי פרטושמזכירת המינהל03-9052912talipar@ptikva.org.il
צחי בקסגן המינהל03-9053133tzahib@ptikva.org.il