אגף רישוי וביקורת עסקים

מנהל:מינהל שפ"ע
טלפון:03-9113430
פקס:03-9052893
כתובת:בר כוכבא 63 פ"ת
דואל:IGALS@PTIKVA.ORG.IL 
שםתפקידטלפוןדואל
יגאל ספרונובמנהל האגף03-9052205/3430igals@ptikva.org.il
עידית בן סניורמזכירת האגף03-9052205/3430iditbs@ptikva.org.il