אגף שילוט

מנהל:מינהל שפ"ע
טלפון:03-9052865
פקס:03-9052890
כתובת:בר כוכבא 63 פ"ת
דואל:SHLOMOD@PTIKVA.ORG.IL 
שםתפקידטלפוןדואל
שלמה דורנימנהל האגף03-9052866shlomod@ptikva.org.il
עופרה רצאבימזכירת האגף03-9052866ofrar@ptikva.org.il