אגף הרכב

מנהל:מינהל שפ"ע
טלפון:03-9152492
פקס:03-9339388
כתובת:יקותיאל אדם 1 פ"ת
דואל:zorachb@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
זורח ברוורמןמנהל האגף03-9152800/10zorachb@ptikva.org.il
אילנה סלומוןמזכירת האגף03-9152800/10ilanas@ptikva.org.il