אגף פיקוח רב-תכליתי

מנהל:מינהל שפ"ע
טלפון:03-9112914
כתובת:חובבי ציון 37
דואל:yossiy@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
יוסי יואלמןמנהל האגף03-9052915/14yossiy@ptikva.org.il
סמדר מיכאלמזכירת האגף03-9052915/14smadarmi@ptikva.org.il
תפארת בן עמירכזת חניה03-9052914tefib@ptikva.org.il