מחלקת פינוי אשפה

מנהל:מינהל שפ"ע
טלפון:03-9152819
פקס:03-9323614
כתובת:יקותיאל אדם 1 פ"ת
דואל:yakovm@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
יעקב ממןמנהל המחלקה03-5433817/13yakovm@ptikva.org.il
טלי רותםמזכירת המחלקה03-5433817/13talirot@ptikva.org.il