אגף הספריות

מנהל:מינהל התרבות
טלפון:03-9052516
פקס:03-9112193
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:nilih@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
מזכירות הספריה03-9113799