אגף נכסים

מנהל:המינהל הכללי
טלפון:03-9112740
פקס:03-9112791
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:nehes@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
גרינהויז צילהמנהלת אגף03-9052733nehes@ptikva.org.il
אילנית דייןמזכירת האגף03-9052733ilanitd@ptikva.org.il