אגף המשק

מנהל:המינהל הכללי
טלפון:03-9112734
פקס:03-9390678
כתובת:העלייה השנייה 1, פ"ת
דואל:sagi@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
עו"ד שגיא חןמנהל אגף03-9052734/5sagi@ptikva.org.il
אתי עיונימזכירת האגף03-9052734etiay@ptikva.org.il
אריאלה מזרחיסגנית מנהל אגף המשק03-9052792arielam@ptikva.org.il
יגאל קוקסגן מנהל אגף אינווטר03-9052751yigalk@ptikva.org.il
אלי שלמהסגן מנהל מחסן מרכזי03-9052965elis@ptikva.org.il
סופי דריןמנהלת מחלקת רכש03-9053078sofid@ptikva.org.il
מירב דלאל חייםמנהלת מחלקת ביטוחים03-9052669meravb@ptikva.org.il
עליזה עמרנימנהלת המחסן המרכזי03-9052299alizaa@ptikva.org.il
ויקטור סרוסימנהל מחלקת לוגיסטיקה03-9052159sarusiv@ptikva.org.il
לירן נגבמנהל מחלקת תקשורת סלולרית03-9053633LiranNeg@ptikva.org.il