אגף לוגיסטיקה ורכש

מנהל:המינהל הכללי
טלפון:03-9112734
פקס:03-9390678
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:sagi@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
עו"ד שגיא חןמנהל אגף03-9052734/5sagi@ptikva.org.il
אתי עיונימזכירת האגף03-9052734etiay@ptikva.org.il
אריאלה מזרחיסגנית מנהל אגף הרכש03-9052792arielam@ptikva.org.il
מאיר קרניסגן מנהל אגף הרכש03-9052734meirk@ptikva.org.il
יגאל קוקסגן מנהל אגף אינווטר03-9052751yigalk@ptikva.org.il
אלי שלמהסגן מנהל מחסן מרכזי03-9052965elis@ptikva.org.il
פיקי ברגיןמנהלת מחלקת תקשורת סלולרית03-9053633pikia@ptikva.org.il
סופי דריןמנהלת מחלקת רכש03-9053078sofid@ptikva.org.il
שמוליק כץמנהל מחלקת תקשורת קווית03-9053033shmulikk@ptikva.org.il
מירב בלומברגמנהלת מחלקת ביטוחים03-9053055meiravb@ptikva.org.il
עליזה עמרנימנהלת המחסן המרכזי03-9052299alizaa@ptikva.org.il
ויקטור סרוסימנהל משרדי הרשות03-9052159sarusiv@ptikva.org.il