אגף הביטחון

מנהל:המינהל הכללי
טלפון:03-9112828
פקס:03-9113574
כתובת:שפיגל 1 פ"ת
דואל:yarivs@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
יריב סנדלוןמנהל אגף03-9112828yarivs@ptikva.org.il
הדר ארדיטימנהל מחלקת שיטור עירוני03-9052442hadara@ptikva.org.il
פז פרנקוסגן מנהל האגף03-9052442pazf@ptikva.org.il
נאוה עובדיהמנהלת מחלקה03-9052400navao@ptikva.org.il
עמית אייזנברגמנהל מחלקת מתנדבים03-9114513amite@ptikva.org.il
טובי אלמוגמנהל מחלקת ק"בטים03-9113039tovia@ptikva.org.il
יובל לוימנהל מחלקת מוס"ח03-9053124yovall@ptikva.org.il