אגף שירותי רווחה ובריאות

מנהל:המינהל הכללי
טלפון:03-9052900\1
פקס:03-9052967
כתובת:שפיגל 3 קניון תפארת העיר פ"ת
דואל:guya@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
גיא עפארימנהל אגף03-9052900/1guya@ptikva.org.il
אודליה דאלימנהלת בית המתנדביםodeliad@ptikva.org.il
לימור בדוברמזכירת אגף03-9052926 /03-9113936limorba@ptikva.org.il