מחלקת שירות לתושב

אגף:שירות לתושב
מנהל:אגף השכונות
טלפון:03-9113636
פקס:03-9113788
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:talise@ptikva.org.il